Mimarlık Eğitiminde Tepkimeli Kinetik Sistem Yaklaşımı

2017-06-15
Sorguç, Arzu
Ülgen, Serkan
Özgenel, Çağlar Fırat
Kruşa Yemişcioğlu, Müge
Mimarlık, farklı şekillerde ve farklı amaçlar dahilinde hareket ve değişimi mimarlık paradigmasında barındırabilmek için tarih boyunca çeşitli yollar aramıştr. Bununla birlikte, mimarlık doğası gereği değişen ihtyaçlara, koşullara ve işlevlere cevap verebilecek, uyum sağlayabilecek şekilde kurgulanırken geçici değil, statk olmayı gerektrmektedir. Yapıların sürekli değişen koşullara nasıl cevap vereceği karmaşık bir tasarım problemi olarak karşımıza çıkmakta ve birçok farklı tasarım arayışını beraberinde getrmektedir. Gelişmekte olan teknolojilerin ve disiplinler arası çalışmanın yardımı ile tasarlanan hareketli yapılar ve yapı bileşenleri önerilen yöntemler arasında güncel bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, hesaplamalı tasarım süreçlerinin parametrik modelleri, performansa dayalı tasarım araştrmalarının genel yöntemini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, hareketn sayısal mekândan fziksel mekâna, malzemesizlikten malzemeye aktarılması çoğunlukla güç bir iş olmuştur. Bu aktarımla birlikte sayısal ortamdaki değişim özgürlüğü, gerçek dünyadaki fziksel kurallar ile sınırlandırılmakta ve gerçek bir mimarlık/mühendislik problemi olarak çözüm gerektrmektedir. Bu dönüşümde, mimarların tepkimeli yapı / yapı bileşenlerinin hayata geçirilmesi hakkında gerçekçi bir kavrayışa kavuşması için, hareketn elde edilmesi ve kinetk sistemlerin işleyişi hakkında fkir sahibi olmaları gerekmektedir. Sunulan çalışma, ODTÜ Sayısal Tasarım Stüdyosu dönem projeleri ile disiplinlerarası çalışma ortamında hareket kavramının hem tasarım sürecinin hem de tasarımın bir parçası olarak ele alınmasını ve bu sayede sayısal ortamın özgürlükleri ve fziksel ortamın kısıtları arasındaki ikiliği uzlaştrılması gerekliliğini deneyimleyerek öğretmeyi hedefeyen eğitm yaklaşımını sürecin bileşenleri ile birlikte ele almaktadır. Bu süreç içerisindeki iteratf aşamalar (hikayeleştrme, mekanın oluşturulması, hareketli sistemlerin tasarlanması, mekanın dönüşümü gibi) detayları olarak aktarılmış, öğrenci ve eğitmen deneyimleri paylaşılmıştr
MSTAS2017 : 11. MİMARLIKTA SAYISAL TASARIM ULUSAL SEMPOZYUMU

Suggestions

Analyzing the Mimarlik journal: a study on architecture in Turkey in the 1980s
Göloğlu, Sabiha; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2011)
This thesis aims to examine the transformations that took place in architectural theory and practice in Turkey in the 1980s, and the role of architectural publications in this context, by analyzing the framework that was drawn by the Mimarlık journal. The analysis of Mimarlık is undertaken in relation to architectural developments in the world and in Turkey, and foreign and local counterparts of the journal. The shifting stances of the journal, as the publication of the Chamber of Architects of Turkey, are ...
A 4D animation supported stroytelling presentation technique to better understand the tectonics of architecture by use of a gaming platform
Bük, Mustafa Eren; Erkılıç Bayar, Mualla.; Department of Architecture (2019)
With the developments of technology in architecture, architectural presentation techniques have been developed rapidly. Recently, there has been a tendency to shift from photographic presentation to animated and storytelling ones since these presentation methods give opportunity for more effective transfer of technical information. Moreover, architectural animation can be used as an effective tool to understand the development process of materialization and tectonics of architectural works. With the additio...
Mapping of the site-related concepts in architecture: a study on the Mimarlık journal (1990-2020)
ŞİMŞEK, BESTE; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Yoncacı Arslan, Pelin; Department of Architecture (2022-2-07)
Many alternative approaches that conceptualize the dialogue between the architectural objects and their site have come to the fore throughout history. The language of the contemporary architecture reflects this conceptual richness in the site’s narrative. This study aims to make the diversity in the language visible by examining the discussions regarding the term site and eleven related concepts (place, settlement, local, topography, context, environment, nature, history, social, culture, and identity) in t...
Interplay between architecture and landscape through Tadao Ando' s architecture.
Çeşmeli, Cen; Baş Bütüner, Funda; Department of Architecture (2019)
Regardless of the common grounds and shared entities, landscape and architecture have been segregated in theory and professional practice since late 19th century. This longstanding disciplinary division resulted in unhealthy built environment, composed of isolated buildings from their surroundings, which can be healed by an integrated practice of landscape and architecture. Thus, this study seeks to reveal conceptual frameworks that question the false dichotomy between architecture and landscape by analyzin...
Understanding transformations in architecture from post-industrial condition to the second digital turn
Alankaya, Ece Alara; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2022-5-13)
The influence between architecture and industry manifested itself in a series of new technical developments, styles, and trends in architectural practice in the 19th and 20th centuries. With the inclusion of the advanced machine of industry, 'computer' into this sphere of influence, the sequential mode of transformations furcated and dispersed into a reticulated structure and began to penetrate the fundamentals of architecture. Today, while the non-human intervention/involvement of advanced computation, rob...
Citation Formats
A. Sorguç, S. Ülgen, Ç. F. Özgenel, and M. Kruşa Yemişcioğlu, “Mimarlık Eğitiminde Tepkimeli Kinetik Sistem Yaklaşımı,” presented at the MSTAS2017 : 11. MİMARLIKTA SAYISAL TASARIM ULUSAL SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://mstas2017.metu.edu.tr/bildiri-kitabi/.