Deprem Planlama ve Serbest Piyasa

2000-01-01

Suggestions

Deprem ivme spektrumunun modellendirilmesi
Özgür, Dinçer; Gürpınar, Aybars(1973-04-01)
Effect of ground motion selection on seismic response of buildings
Karakütük, Özge; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2015)
In this study, effects of ground motion selection and scaling procedure given in different earthquake design codes were investigated. To observe differences between the scaling procedures defined in various seismic design codes, these procedures are applied employing the response spectra defined in these specifications. Four reinforced concrete moment resisting frame buildings were used in the analyses. These buildings have 3, 4, 6 and 8 stories. This way, effects of scaling on low-rise and mid-rise buildin...
Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması
Özkan, M. Yener(2010-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Adapazarı ve Marmara Denizi Bölgesi'nde meydana gelmiş kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara ve Düzce segmentlerinin depremselliğinin modellenmesi ve bu model yardımıyla bölgenin olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılmasıdır. Marmara bölgesinde gelecekteki sismik riskin azaltılması ve şehir planlaması için, sismik tehlikenin detaylı olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesi son derece kritik önem kazanmıştır. 19...
Estimation of earthquake insurance premium rates based stochastic methods
Deniz, Aykut; Yücemen, Mehmet Semih; Department of Civil Engineering (2006)
In this thesis, stochastic methods are utilized to improve a familiar comprehensive probabilistic model to obtain realistic estimates of the earthquake insurance premium rates in different seismic zones of Turkey. The model integrates the information on future earthquake threat with the information on expected earthquake damage to buildings. The quantification of the future earthquake threat is achieved by making use of the seismic hazard analysis techniques. Due to the uncertainties involved, the hazard th...
Afet Risk Yönetimi, Sakınım Planlaması ve Dirençli Kentler
Şenol Balaban, Meltem (İmge Yayınevi, Ankara, 2017-01-01)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Deprem Planlama ve Serbest Piyasa,” Teori, pp. 14–18, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79329.