Afet Risk Yönetimi, Sakınım Planlaması ve Dirençli Kentler

2017-01-01

Suggestions

Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
Afet Risk Yönetimi Risk Azaltma ve Yerel Yönetimler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (WorldBank, Washington (DC), USA , 2007-01-01)
Afet Sakınım Planlaması ve Uygulamaları
Şenol Balaban, Meltem; Keskinok, Hüseyin Çağatay (Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2017-01-01)
Pre-event dam failure analyses for emergency management
Bozkuş, Zafer (2001-12-01)
Simultaneous dam-break analyses of two dams, namely the Nilüfer and Doǧanci dams, due to a breach in their bodies, were performed under various hydraulic conditions. Both of the dams are located in the same river branch of the Nilufer Basin in the province of Bursa in Turkey. The main purpose of the study was to see the negative effects of such failure on the city of Bursa, which is located downstream of the dams, as well as to make available the results of the study to the relevant public officials for the...
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2021-04-16)
Giriş: Bu çalışmada afet yönetimi, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibarı ile afet ve acil durumlara maruz kalmaktadır. Toplumumuzu afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için bütün bireyler, yerel ve merkezi yönetimler, özel sektör, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekün, hep beraber çalışmalıdır. Yöntem: Bu ilişkiyi incelemek ve tartışmak için mevcut yayınlar, Sendai Çerçeve Eylem Planı, Kalkınma Planları ...
Citation Formats
M. Şenol Balaban, Afet Risk Yönetimi, Sakınım Planlaması ve Dirençli Kentler. 2017, p. 535.