Xbloc’lu Tahkimat Kesitinde Sayısal Ve Fiziksel Model Sonuçlarına Göre Dalga Aşması Rize Artvin Havalimanı Tahkimatı

2018-11-03
Karakuş, Duygu
Cihan, Hülya Karakuş
Sağ, Mehmet
Baykal, Cüneyt
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Kıyı tahkimatları ve dalgakıranların koruma tabakalarında kullanılacak taş ve yapay beton birimlerin boyutlarının belirlenmesi, deniz yapısı stabilizasyonu açısından önemli parametrelerden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde daha ekonomik tasarımlar yapılabilmesi amacı ile kullanımı giderek artan tek sıra yapay beton birimlerin projelendirilmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde de yeni kullanılmaya başlanan (Filyos ve istanbul Yeni Havalimanı İkmal Limanlan) ve tek sıra yapay beton birimlerinden biri olan Xbloc®, beton miktarı, kalıp ve imalat, süre, depolama, bakım ve onarım gibi konularda çift sıralı bloklara göre avantajlıdır. Xbloc® kullanılarak tasarlanan Rize Artvin Havalimanı tahkimat kesiti fiziksel model deneyleri ODTÜ İnşaat Mühendisliği Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, farklı kret kotları ve genişlikleri ile kronmanlı ve kronmansız duvar durumuna göre dalga aşma miktarları ölçülmüş ve yapının stabilitesi incelenmiştir. Bu bildiride, fiziksel model deneylerinden elde edilen dalga aşması miktarı sonuçlarını, halihazırda kullanılmakta olan farklı sayısal model ve analitik yöntem sonuçlan ile karşılaştırılacak ve farklılıklann nedenleri hakkında görüşler sunulacaktır.
Citation Formats
D. Karakuş, H. K. Cihan, M. Sağ, C. Baykal, and A. C. Yalçıner, “Xbloc’lu Tahkimat Kesitinde Sayısal Ve Fiziksel Model Sonuçlarına Göre Dalga Aşması Rize Artvin Havalimanı Tahkimatı,” presented at the İMO 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79376.