Xbloc’lu Tahkimat Kesitinde Sayısal Ve Fiziksel Model Sonuçlarına Göre Dalga Aşması Rize Artvin Havalimanı Tahkimatı

2018-11-03
Karakuş, Duygu
Cihan, Hülya Karakuş
Sağ, Mehmet
Baykal, Cüneyt
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Kıyı tahkimatları ve dalgakıranların koruma tabakalarında kullanılacak taş ve yapay beton birimlerin boyutlarının belirlenmesi, deniz yapısı stabilizasyonu açısından önemli parametrelerden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde daha ekonomik tasarımlar yapılabilmesi amacı ile kullanımı giderek artan tek sıra yapay beton birimlerin projelendirilmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde de yeni kullanılmaya başlanan (Filyos ve istanbul Yeni Havalimanı İkmal Limanlan) ve tek sıra yapay beton birimlerinden biri olan Xbloc®, beton miktarı, kalıp ve imalat, süre, depolama, bakım ve onarım gibi konularda çift sıralı bloklara göre avantajlıdır. Xbloc® kullanılarak tasarlanan Rize Artvin Havalimanı tahkimat kesiti fiziksel model deneyleri ODTÜ İnşaat Mühendisliği Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, farklı kret kotları ve genişlikleri ile kronmanlı ve kronmansız duvar durumuna göre dalga aşma miktarları ölçülmüş ve yapının stabilitesi incelenmiştir. Bu bildiride, fiziksel model deneylerinden elde edilen dalga aşması miktarı sonuçlarını, halihazırda kullanılmakta olan farklı sayısal model ve analitik yöntem sonuçlan ile karşılaştırılacak ve farklılıklann nedenleri hakkında görüşler sunulacaktır.
İMO 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu

Suggestions

Soil water content estimation from point scale to plot scale
Demir, Gökben; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Civil Engineering (2018)
Estimating soil moisture is crucial for understanding vadose zone and surface hydrology dynamics. In this study, soil moisture measurement is investigated by using a range of techniques spanning different spatial scales in a test basin in the south of Turkey. A cosmic ray sensor soil moisture probe (CRS) and a water content reflectometer (CS-616) have been installed for retrieving volumetric soil moisture data continuously. Lab analyses have been performed for calibrating the installed instruments and to ob...
Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması
Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Hasan Gökhan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu yapı denge ve dalga aşması fiziksel model deneyleri ve sonuçları sunulmaktadır. Deneylerde belirlenen tasarım dalga koşulları altında tahkimat kesitlerinin birikimli toplam hasar seviyeleri; i) kesitte hareket eden (rocking) ve ii) yerinden çıkan yapay blok sayıları, iii) topukta ve iv) kr...
Seismic isolation of foundations by composite liners
Kalpakçı, Volkan; Özkan, M. Yener; Department of Civil Engineering (2013)
In this research, the dynamic behavior of a seismic isolation system composed of high strength geotextile placed over an ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) geomembrane (together called as composite liner) beneath the structure is investigated experimentally. The results of the shaking table experiments which were performed on model structures both under harmonic and modified earthquake motions with and without the seismic isolation (composite liner system), are presented in the thesis. The ma...
Development of an applied element based tool for prediction of collapse behavior of concrete dam monoliths
Hassan Zada , Hamidullah; Arıcı, Yalın; Department of Civil Engineering (2020-9-24)
In this study, conducted with the support of TUBITAK under the grant 116M524, a software framework with a web-based graphical user interface is developed for the investigation of the seismic behavior of concrete gravity dams. Using a modified discrete element technique, one of the primary goals of the developed tool is to simulate extensive cracking on concrete dam monoliths followed by sliding, rocking and loss of stability. The graphical user interface for using this engine is prepared in HTML, Java...
Elmas Membranli Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2014-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
Citation Formats
D. Karakuş, H. K. Cihan, M. Sağ, C. Baykal, and A. C. Yalçıner, “Xbloc’lu Tahkimat Kesitinde Sayısal Ve Fiziksel Model Sonuçlarına Göre Dalga Aşması Rize Artvin Havalimanı Tahkimatı,” presented at the İMO 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79376.