Sosyal Bilimler Ne Söyler? Afet Planlamasına Deneysel Reçeteler

2016-01-01
Urhan, Ü Barış
Küçükşenel, Serkan
Afet planlaması bir yönüyle afet anında önemli olan gerekli ihtiyaçların hazırlık sürecine işaret ederken, diğer yandan afet bilincine değinmektedir. Bu çalışma, afetlerle ilgili yapılacak planlama safhalarında kullanılabilecek çeşitli metotlar ile ilgili örnekler vermektedir. İktisat ve işletme literatüründe değerlendirilen deneysel ve davranışsal iktisat, davranışsal mekanizma tasarımı ve nöropazarlama metotları, örnekler verilen alanlardır. Örneklerde ele alınan konular kan ve organ bağışı ve kamu spotlarının etkinliği gibi diğer kamu politikaları alanlarıyla da ilişkili bölümlerin yanı sıra doğrudan afet planlamasının konularına giren deprem anında toplanma yerlerinin belirlenmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması konularını da içermektedir.

Suggestions

Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
White vs. black Turks : the civilising process in Turkey in the 1990s
Sumer, Beyza; Erdoğan, Necmi; Department of Political Science and Public Administration (2003)
This thesis analyses the formation of أWhiteؤ and أBlackؤ Turks distinction in terms of the civilising process which operates on the differentiation between أcivilisedؤ and أuncivilised/grotesqueؤ bodies and corresponds to the formation of the high/low hierarchy in Turkey in the 1990s. The particular construction of civilised bodies is delineated with respect to the continuity and discontinuity of the Ottoman modernisation and the Kemalist project of Westernisation. The social, political and ideological con...
Performance improvement of a 3-D configuration reconstruction algorithm for an object using a single camera image
Özkılıç, Sibel; Platin, Bülent Emre; Department of Mechanical Engineering (2003)
Performance improvement of a 3-D configuration reconstruction algorithm using a passive secondary target has been focused in this study. In earlier studies, a theoretical development of the 3-D configuration reconstruction algorithm was achieved and it was implemented by a computer program on a system consisting of an optical bench and a digital imaging system. The passive secondary target used was a circle with two internal spots. In order to use this reconstruction algorithm in autonomous systems, an auto...
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuların öğretimi konusunda öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi.
Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale(2016-12-31)
Bu çalışmada ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının SBK konularını öğretmeye yönelik öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ELE 440 Science-Technology-Society dersinin öğrencileri ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda öğrenciler sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik bir dizi teorik (ders için sunumlar ve uzman seminerleri) sunumlar yapılacak ve sınıf için etkinlikler ve öğretim uygulamalar yapılacaktır.
Çip-Üstü-Laboratuvar Uygulamaları için Elektrostatik Mikro Kapak Tasarımı
Yıldırım, Ender; Külah, Haluk (2010-04-21)
Bu bildiri, yüzey mikro işleme yöntemleriyle, çip-üstülaboratuvar (lab-on-a-chip) uygulamaları için üretilmiş yeni bir elektrostatik tahrikli mikro kapak tasarımını ve üretimini anlatmaktadır. Çip-üstü-laboratuvar uygulamaları genellikle düzlem içi mikro akışlar içermektedir. Burada anlatılan mikro kapak, düzlem içi akışa paralel bir diyaframın, elektrostatik kuvvetler yardımıyla akış yönüne dik olarak hareket ettirilmesi yöntemiyle çalışmaktadır. Bildiride, mikro kapağın çalışma prensipleri sunulmuş, kapağ...
Citation Formats
Ü. B. Urhan and S. Küçükşenel, Sosyal Bilimler Ne Söyler? Afet Planlamasına Deneysel Reçeteler . 2016, p. 399.