Kesirlerde kavramsal ve işlemsel performans

2002-05-01
Haser, Çiğdem
Ubuz, Behiye
Bu çalışmada öğrencilerin kesirler konusunda sahip oldukları bilgi ve becerileri kavramsal ve işlemsel durumlarda kullanma performansları incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, 14 tane kavramsal ve işlemsel soru içeren sınav hazırlanmış ve Ankara’da bir özel ilköğretim okulunda 5. sınıfta okuyan 145 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrenciler, aynı hedefi farklı durumlarda ölçen kavramsal performansa yönelik sorularda, sorunun içerdiği kesir çeşitlerine göre farklı performans göstermişlerdir. İşlemsel performansa yönelik sorularda ise farklı tipte kesirler arasındaki çarpma ve çıkarma işlemlerinde, toplama işlemine kıyasla daha düşük performans göstermişlerdir.
Citation Formats
Ç. Haser and B. Ubuz, “Kesirlerde kavramsal ve işlemsel performans,” pp. 53–61, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79531.