Kesirlerde kavramsal ve işlemsel performans

2002-05-01
Haser, Çiğdem
Ubuz, Behiye
Bu çalışmada öğrencilerin kesirler konusunda sahip oldukları bilgi ve becerileri kavramsal ve işlemsel durumlarda kullanma performansları incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, 14 tane kavramsal ve işlemsel soru içeren sınav hazırlanmış ve Ankara’da bir özel ilköğretim okulunda 5. sınıfta okuyan 145 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrenciler, aynı hedefi farklı durumlarda ölçen kavramsal performansa yönelik sorularda, sorunun içerdiği kesir çeşitlerine göre farklı performans göstermişlerdir. İşlemsel performansa yönelik sorularda ise farklı tipte kesirler arasındaki çarpma ve çıkarma işlemlerinde, toplama işlemine kıyasla daha düşük performans göstermişlerdir.
Eğitim ve Bilim

Suggestions

Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2016-01-01)
The purpose of this study was to investigate what pedagogical approaches prospective secondary mathematics teachers would display in response to students’ errors revealed in students’ works on mathematical modeling tasks. Data were collected through individual interviews with seven prospective mathematics teachers. The data analyses revealed five approaches that the prospective teachers preferred: Question-asking (questioning), explaining the right answer, hinting at the correct solution, telling/showing th...
A philosophical analysis of computational modeling in cognitive science
Ürgen, Burcu Ayşen; Bağçe, Samet; Department of Cognitive Sciences (2007)
This study analyses the methodology of computational cognitive modeling as one of the ways of conducting research in cognitive science. The aim of the study is to provide an understanding of the place of computational cognitive models in understanding human cognition. Considering the vast number of computational cognitive models which have been just given to account for some cognitive phenomenon by solely simulating some experimental study and fitting to empirical data, a practice-oriented approach is adopt...
Nesnelerin İnterneti İçin Tasarım
Hasdoğan, Gülay Fatma(2018-12-31)
Bu projenin amacı, kullanıcılara daha anlamlı deneyimler sunabilmek için birbirine bağlı nesnelerin hangi durumlarda otonom karalar verebileceğine ya da yetkiyi kullanıcılara devretmesi gerektiğine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri, tasarım sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek girdiye dönüştürmektir. Bu nesnelerin incelenmesi ve nesnelerin interneti kavramının araştırılması için ev ortamı öne çıkar. Ev ortamı içerisinde ise mutfak, ev içi sosyalleşmenin de merkezinde olduğundan, nesnelerin bu so...
A deep learning methodology for the flow field prediction around airfoils
Duru, Cihat; Baran, Özgür Uğraş; Alemdar, Hande; Department of Mechanical Engineering (2021-9-07)
This study aims to predict flow fields around airfoils using a deep learning methodology based on an encoder-decoder convolutional neural network. Neural network training and evaluation are performed from a set of computational fluid dynamics (CFD) solutions of the 2-D flow field around a group of known airfoils at a wide range of angles of attack. Reynolds averaged Navier-Stokes (RANS)-based CFD simulations are performed at a selected Mach number on the transonic regime on high-quality structured computati...
Perceptions of students and instructors about using remote access technology in programming language courses: a case study
Turşak, Muhammet; Özden, M. Yaşar; Department of Computer Education and Instructional Technology (2007)
This study investigated the perceptions of students, the instructor and the laboratory assistant about the use of remote access technology in group projects of programming language courses. Their perceptions are investigated in terms of three aspects: effects of the use of this technology on their motivation, the perceived usefulness and the perceived ease of use of this technology. A central shared project server was installed for group project studies of students. To access to the central project server, ...
Citation Formats
Ç. Haser and B. Ubuz, “Kesirlerde kavramsal ve işlemsel performans,” Eğitim ve Bilim, pp. 53–61, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79531.