İklim Değişikliğinin Kuzey Ege Havzası Su Potansiyeline Olan Etkisinin Araştırılması

2019-10-15
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
Afshar, Mehdi
Yücel, İsmail
Ozaltin, Ahmet Murat
Dogan, Nazli
Barkis, Numan
Tanir, Tugkan
Ozcam, Bahadir
Bu çalışmanın amacı Kuzey Ege Havzası su potansiyelinde 2018 – 2098 yılları arasında iklim değişikli sebebiyle gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin Hydrologiska Byråns Vattenbalansmodell (HBV) kavramsal hidrolojik modeli kullanılarak elde edilmesidir. HBV modeli 1984 – 2000 yılları arasında kalibre edilmiş ve 2001 – 2014 yılları arasında bağımsız bir şekilde doğrulanmıştır. Daha sonra kalibre edilmiş parametreler 2018 – 2098 yılları arasındaki dönem için kullanılarak havzada gelecekte iklim değişikliğine bağlı olarak havzanın su potansiyelindeki gözlenmesi beklenen değişimler incelenmiştir. İlgili iklim değişikliği verileri Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün (SYGM) İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Raporu (İklimSu) sonuçlarından elde edilmiştir. İklimSu projesi çerçevesinde Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 5. Değerlendirme Raporu’nun tabanını oluşturan CMIP5 arşivinden seçilmiş HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modelleri ve RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları kullanılmıştır. Havza alansal olarak daha küçük alt havzalara bölünerek HBV modeli her bir alt havza üzerinde ayrı çalıştırılmıştır ve alt havza bazında akım simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Havzadaki akım gözlem istasyonlarından (AGİ) elde edilen aylık toplam akış verilerinin doğallaştırılması ile elde edilen akım verileri model çıktılarının kalibrasyonu ve doğrulaması çalışmalarında kullanılmıştır. Potansiyel buharlaşma verileri Thornthwaite yöntemi ile hesaplanmıştır. Kuzey Ege Havzası’nın 1984 – 2014 yılları arası ortalama yüzey su potansiyeli 1.985 hm3 /yıl olarak elde edilmiştir. HBV modeli sonuçlarının yer gözlemleri ile karşılaştırılması sonucu kalibrasyon ve doğrulama dönemleri için ortalama 0.71 ve 0.67 korelasyonlar bulunmuştur. Havza su potansiyeli 2018 – 2098 yılları arasında göreceli olarak daha iyimser olan RCP4.5 senaryosu simülasyonlarına göre ortalama olarak 3.02 hm3 /yıl oranında azalmakta ve göreceli olarak daha kötümser olan RCP8.5 senaryosu simülasyonlarına göre ortalama olarak 8.74 hm3 /yıl oranında azalmakta, tüm simülasyonların ortalaması alındığında ise havza üzerinde 5.88 hm3 /yıl azalma eğilimi göstermektedir
10. Ulusal Hidroloji Kongresi

Suggestions

İklim Değişikliği, Ekstrem Yağışlar Ve Etkileri: Etimesgut, Ankara Örneği
Oruç, Sertaç; Yücel, İsmail; Yılmaz, Ayşen (2019-09-10)
Bu çalışma, iklim değişikliğinin ve arazi kullanımı/örtüsündeki değişikliğin potansiyel etkilerini incelemekte; bu değişiklikleri kentsel yağmur suyu şebeke tasarımına nasıl dahil edeceğini araştırmaktadır. Gözlem (1950-2015 dönemi) ve projeksiyon (2015-2098 dönemi) yağış verileri için durağan ve durağan olmayan bir yaklaşımla Ankara ili, Türkiye için yağış analizi gerçekleştirilmiştir. Günlük projeksiyonlar daha küçük ölçeklere ayrıştırılarak analizlerde kullanılmıştır. Gözlem ve projeksiyon verileri için ...
Investigating the effects of climate change on the surface runoff potential over Kızılırmak basin
Barkış, Numan Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2022-9-2)
The aim of this study is to analyze the expected change in the surface runoff potential that will occur due to climate change in the Kızılırmak Basin until 2100. HBV hydrological model was run in this study to investigate the expected change in 3 sub-basins (SB 1535, SB 1541, and SB 1545) of Kızılırmak Basin. Total of 56 CMIP5-based GCM/RCM daily model datasets, downloaded from CORDEX EUR-11 at 0.110 spatial resolution and reflect RCP 8.5 emission scenario, were utilized. Among these model datasets, 10 of t...
İklim Değişikliğine Duyarlı Taktiksel Kentleşme Denemeleri
Alataş Temel, Gizem; Zengin, Nihal; Yamaçlı, Ruşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde hem tasarım disiplinlerinin üyeleri hem de yerel topluluk üyeleri olarak, küresel bir sorun haline gelmiş olan iklim değişikliğinin etkilerini gerek gündelik hayatımızda gerek ise profesyonel pratiklerimizde deneyimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz iklim krizine yönelik güncel çözüm önerilerinin ise sıklıkla performans tabanlı olduğu ve yukarıdan aşağıya (top-down) yaklaşımlar barındırdığı görülmektedir. Bu bağlamda kentsel taktikler ve taktiksel kentleşme uygulamaları, yalnızca yerel toplulukların...
A study of the predictive validity of the Başkent University English proficiency exam through the use of the two-parameter IRT model's ability estimates
Yapar, Taner; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to analyze the predictive power of the ability estimates obtained through the two-parameter IRT model on the English Proficiency Exam administered at Baskent University in September 2001 (BUSPE 2001). As prerequisite analyses the fit of one- and two-parameter models of IRT were investigated. The data used for this study were the test data of all students (727) who took BUSPE 2001 and the departmental English course grades of the passing students. At the first stage, whether the ...
İklim değişikliklerinin Karadeniz ve Ege Denizi ekosistemi ve dinamiğine etkileri
Oğuz, Temel; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış(2011)
The main approach in the current project is to provide explanations for the past climate-ocean interactions, to define the major variations in atmosphere and sea systems and to determine how systematic/non-systematic are these variablitities and to simulate the system characteristics under different climate conditions. Within the scope of this 2-year project, in the framework of what has been done by Oğuz et al. (2006) and Kazmin and Zatsepin (2007), and the works that have been published previously (Polons...
Citation Formats
M. T. Yılmaz et al., “İklim Değişikliğinin Kuzey Ege Havzası Su Potansiyeline Olan Etkisinin Araştırılması,” presented at the 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.hidrolojix.mu.edu.tr/tr.