Ankara Cenabi Ahmed Paşa Külliyesi”

2007-04-01

Suggestions

Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün Yapım Hikayesi
Eken, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (2021-09-01)
Village Institutes were educational complexes that were designed for 21 villages between 1940 and 1948, as the pioneer of modernization in village development during the Early Republican Period of Turkey. These projects were implemented through architectural competitions and constructed as a campus comprising many buildings instead of a single mass, presenting necessity of the educational understanding in which the integration of theoretical and practical education was the main intention. Hasanoğlan Village...
Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları
Avcı Hosanlı, Deniz; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2016-12-01)
Osmanlı Dönemi’nde Ankara, diğer birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi, Müslümanların yanı sıra, Ermeni, Rum ve Yahudi gibi Gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bir yerleşimdir. Özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Ankara’nın Yahudi cemaatinin büyük bir bölümü Müslümanlarla bir arada, bugün İstiklal Mahallesi olarak adlandırılan Yahudi Mahallesi’nde yaşamıştır. Yahudi Mahallesi, sokak dokusu ve elemanları, geleneksel konutları, Sinagog, Cami ve Mescit gibi dini anıtsal yapılarıyla döneminin so...
Social and spatial production of Atatürk Boulevard in Ankara
Koçak, Feryal Ayşın; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Sociology (2008)
Space is a social product and produced socially. For a social analysis, it is therefore necessary to put equal emphasis on conceptualisations of time and space and to analyse the production process of space. This thesis aims to analyse the production of capitalist space and it is based on Lefebvre’s conceptualisation of ‘production of space’ within the context of Marxist urban space theories. It is based on the argument that every mode of production creates its own spaces and the new spaces call for new soc...
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Ankara'da Kentsel Tasarım ve Psikolojik Sağlık: Bir Şehir Vaka Çalışması
Sarı, Erkin; Bozo Özen, Özlem (2020-10-01)
Citation Formats
A. U. Peker, “Ankara Cenabi Ahmed Paşa Külliyesi”,” TM: Tasarım Merkezi, pp. 20–25, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://v3.arkitera.com/yt183-tasarim-merkezi-dergisi.html.