Matematik öğretmen adaylarının Riemann toplamıyla ilgili kavramsal anlayışları

2017-09-27
Cansu Kurt, Ümmügülsüm
Erbaş, Ayhan Kürşat
3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 17 - 19 Mayıs 2017

Suggestions

Matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramları ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi
Bulut, Safure; KAZAK, SİBEL; Kazak, Sibel (1999-12-01)
Matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramları ile ilgili yeterliklerinin incelenmesi
Bulut, Safure; Kazak, Sibel; YETKİN ÖZDEMİR, İFFET ELİF (1999-03-20)
An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Matematik öğretmen adaylarının türevin geometrik yorumu ile ilgili bilgileri
Kula Wassınk, Fulya; Topbaş Tat, Emel; Bulut, Safure; Çetinkaya, Bülent (2007-09-01)
Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi
Bulut, Safure; Kazak, Sibel (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yön...
Citation Formats
Ü. Cansu Kurt and A. K. Erbaş, “Matematik öğretmen adaylarının Riemann toplamıyla ilgili kavramsal anlayışları,” Türkiye, 2017, p. 129, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://bilmat.org/calisma_grubu/wp-content/uploads/2017/09/ozet2017.pdf.