Yarı rijit bağlantılı çelik çerçeve yapıların titreşim özelliklerinin modellenmesi

2015-10-14
Özel, Halil Fırat
Sarıtaş, Afşin
Tasbahjı, Tayseer
Yarı-rijitbağlantıların varlığı çelik çerçeve yapıların titreşim frekanslarını ve mod şekillerini önemli oranda etkileyebilmektedir. Bu tip yapılara etkiyen deprem yüklerinin doğru olarak tespit edilebilmesi içinse yarı-rijit çerçevelerin titreşim özelliklerinin doğru olarak modellenebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bu amaca yönelik olarak karma formülasyon çerçeve elemanısunulacaktır. Bu elemanın türetimiüç alanlı Hu-Washizu-Barr ilkesine dayanmaktadır. Elemanın tutarlı kütle matrisi formülasyonla uyumlu olacakşekilde kuvvet bazlı yöntemle elde edilmiştir. Önerilen modelleme yöntemi değişken geometri ve malzeme dağılımına kolayca uygulanabilmekte ve yarı-rijit bağlantılar eleman üstünde istenilen yere serbestlik derecesinde artış olmadan yerleştirilerek rijitlik ve tutarlı kütle matrisleri elde edilebilmektedir. Kolon kiriş uç bağlantılarının incelenmesinde literatürde var olan ölçüt örnekler dikkate alınmıştır. Bu doğrulama çalışmasında, hem rijit ve hem de yarı-rijit bağlantı durumlarında titreşim frekansları ve mod şekilleri değerlendirilmiştir. Karşılaştırma çalışmalarında I-kesitli değişken flanj alanı gövde alanına sahip kiriş kesitleri incelenmiş, ayrıca çok katlı ve açıklıklı yarı-rijitçerçeve yapıların titreşim özellikleri karşılaştırılmıştır.
3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

Suggestions

Determination of flow curves of the metastable austenite
Şimşir, Caner; Davut, Kemal; Gür, Cemil Hakan (null; 2014-09-01)
Thermo-mechanical properties of metastable austenite are significant parameters for the prediction of distortion and residual stresses by heat treatment simulations. Unfortunately, acquisition of thermo-mechanical properties of a metastable phase in the complete process temperature range requires special techniques and instrumentation. in this study, flow curves of metastable austenite of SAE 52100 (EN ıoOCr6) steel were characterized by special compression tests conducted on a deformation dilatometer in 30...
Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi
Baran, Eray(2016-12-31)
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla açık olmayan inşaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi teknolojik seviyesi yüksek yeni bir yapım yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya’da artmakta olan rağbete parallel olarak Türkiye’de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemle...
Semantik ve Dünya Bilgisinin Beyindeki İşlemleme Süreçlerinin İngilizce ve Türkçe’de İncelenmesi
Cedden, Gülay; Uğurlu, Özge; Dikme, Cengiz(2014-12-31)
Bu projenin amacı dilsel süreçlerde ve daha özelde cümle anlama süreçlerinde doğruluk-değerinin etkisini EEG/ERP yöntemi kullanarak saptamaktır. Bu doğrultuda öncelikli amaçlardan biri de cümlelerin doğruluk değerinin etkisini anadil (Türkçe) ve ikinci dil (İngilizce) konuşanlarında incelemektir. Yeni yapılan az sayıda EEG çalışmasında ortaya çıkan sonuçlara göre, önerme’nin okununup yorumlandığı anda, beyinde semantik ve dünya bilgisini birleştiren hızlı paralel bir entegrasyon meydana gelebileceği ile ilg...
Probability-based assessment of post-liquefaction shear strength: An effective stress approach
Sari, Satuk Buğrahan; Çetin, Kemal Önder; Department of Civil Engineering (2022-6)
Although post-liquefaction shear strengths of soils are very small, their accurate estimations are critical for post-liquefaction stability assessments. Due to the large strain nature of the liquefaction problem and difficulties in preparing re-constituted soil samples representing field conditions, laboratory testing-based assessments are not commonly used. Instead, semi-empirical residual strength assessments based on back analyses of liquefaction-induced failure cases are used for the purpose. Earlier st...
Gerçek Ölçekli Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Deneysel İncelenmesi
Topkaya, Cem(2015-12-31)
Bu projenin temel amacı 2008 yılında BAP desteği ile yapılan ve başarılı sonuçlar veren küçük ölçekli BÖÇ elemanların gerçek ölçekli denenmesi ve üretilmesidir. Türkiye’de her hangibir üretim olmamasına rağmen bu tür çapraz elemanlar ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Halihazırda revizyonu yapılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin bir sonraki versiyonunda burkulması önlenmiş çelik çaprazlı perdelere yer verilecektir. Özellikle çelik yapıların sayısındaki artış sonucu burkulması ...
Citation Formats
H. F. Özel, A. Sarıtaş, and T. Tasbahjı, “Yarı rijit bağlantılı çelik çerçeve yapıların titreşim özelliklerinin modellenmesi,” presented at the 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79724.