Hide/Show Apps

Semantik ve Dünya Bilgisinin Beyindeki İşlemleme Süreçlerinin İngilizce ve Türkçe’de İncelenmesi

2014-12-31
Cedden, Gülay
Çakar, Tuna
Uğurlu, Özge
Dikme, Cengiz
Bu projenin amacı dilsel süreçlerde ve daha özelde cümle anlama süreçlerinde doğruluk-değerinin etkisini EEG/ERP yöntemi kullanarak saptamaktır. Bu doğrultuda öncelikli amaçlardan biri de cümlelerin doğruluk değerinin etkisini anadil (Türkçe) ve ikinci dil (İngilizce) konuşanlarında incelemektir. Yeni yapılan az sayıda EEG çalışmasında ortaya çıkan sonuçlara göre, önerme’nin okununup yorumlandığı anda, beyinde semantik ve dünya bilgisini birleştiren hızlı paralel bir entegrasyon meydana gelebileceği ile ilgi ilk bulgular ortaya çıkmıştır (Hagoort, 2004). Ancak anlam ve doğruluk değerini araştıran çalışma sayısı çok azdır, çünkü bu konu ancak beyin araştırmaları ile saptanabilmektedir. Bu projede Türkçe ve İngilizce’den elde edilecek bulgular çerçevesinde veriler karşılaştırılarak ikinci dil ediniminin dil anlama/işleme süreçleri üzerindeki olası etkileri tartışılacaktır.