Yüksek Hidrostatik Basınç (yhb) Uygulanmış, Farklı Emülgatörler Ile Stabilize Edilmiş Palm Stearin Emülsiyonlarının Nmr Relaksometre Ile Karakterizasyonu

2017-11-11
Sevdin, Sezen
Ozel, Baris
Alpas, Hami
Oztop, Mecit Halil

Suggestions

Yüksek Hidrostatik Basınç Prosesinin (yhb) Nar Suyunun Kalite Faktörleri Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi
Alpas, Hami(2012-12-31)
Tüketicilerin ısısal olmayan gıda işleme teknolojileri ve bu yolla üretilen ürünlere olan ilgilerinin artmasıyla Yüksek Hidrostatik Basınç (YHB) uygulanmış gıdaların sayısı tüm dünyada hızla artmaktadır. YHB yüksek kalitede, taze ürün karakteristiğinde, mikrobiyel açıdan güvenli ve uzun raf ömrüne sahip ürünlerin üretiminde öne çıkmaktadır. Bu gıdalar arasında, dış etkenlerden oldukça hızlı etkilenen meyve suları özellikle ilgi çekmektedir; ancak bu konu ile ilgili farklı kalite parametreleri ve raf ömrü ü...
Yüksek sıvı basınç ve bakteriosinlerin süt ve portakal suyundaki gıda bazlı mikroorganizmaların inaktivasyonu üzerine etkisi
Bozoğlu, Faruk; Alpas, Hami(2003)
Yüksek sıvı basınç ve bakteriosinlerin süt ve portakal suyundaki gıda bazlı mikroorganizmaların inaktivasyonu üzerine etkisi
Bozoğlu, Faruk; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmanın amacı Gıda endüstrisinde kullanılmaya başlayan yüksek sıvı basınç teknolojisinin (HHP) seçilmiş gıda patojenleri üzerine etkilerini araştırılmasıdır. Bu çalışmada öncelikle HHP'nin bakterilerin inaktivasyon mekanizmasının incelenmesi ele alınmıştır. 250-500 MPa aralığında yapılan çalışmalar, DSC, SEM ve TEM metotları ile incelenmiş ve 300 MPa'm altındaki inaktivasyonlarda literatürde daha önce bahsedilen hücre zarı ve hücre duvarının herhangi bir değişikliğe uğramadığını, bakteri ölümlerinin ...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamaları Doğrular yanlışlar efsaneler
Alpas, Hami (null; 2015-11-15)
Yüksek antrapojenik atmosferik CO2 baskısı altında okyanuslar Karadeniz in CO2 tutma kapasitesi
Cengiz, Yelis; Yılmaz, Ayşen; Yücel, İsmail; Ruız Pıno, Dıana (null; 2016-06-03)
Atmosferdeki kardondioksit ( CO 2 ) konsantrasyonu antropojenik aktiviteler sonucunda sürekli artmakta ve kü resel ısınmaya sebep olmaktadır . Atmosferik karbon dioksit ormanlar ve okyanuslar tarafından tutulm aktad ır, ancak s on elli yıl içinde, okyanusların karbon tutma kapasitesi artan deniz suyu sıcaklığı ve bağlı diğer dinamiklerdeki değişiklikler nedeniyle %30'dan %25'e düşmüştür. İklim değişikliği küresel bir sorundur ve Karadeniz gibi bazı bölgeler iklim değiş ikliklerine karşı daha hassas...
Citation Formats
S. Sevdin, B. Ozel, H. Alpas, and M. H. Oztop, “Yüksek Hidrostatik Basınç (yhb) Uygulanmış, Farklı Emülgatörler Ile Stabilize Edilmiş Palm Stearin Emülsiyonlarının Nmr Relaksometre Ile Karakterizasyonu,” presented at the 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, 9 - 11 November 2017, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79971.