Dağ Treni Hidrolik Fırlatma Sistemi Tasarımı

2011-10-15
Bu çalışmada, hidrolik fırlatma sistemiyle çalışan bir dağ treninin (“Roller Coaster”) hidrolik devre tasarımı yapılmış ve ön ürün üzerinde kısmen test edilmiştir. Geleneksel dağ trenlerinde kullanılan yukarı çıkarma mekanizmalarından farklı olarak bu tasarımda trene ilk enerjisi hidrolik fırlatma mekanizması ile kazandırılmakta ve bu enerji ile rotayı durmaksızın tamamlaması sağlanmaktadır. Tasarlanan hidrolik sistemin en önemli avantajlarından birisi hızlı tepki veriyor olmasıdır. Bu özellikle beraber dağ trenine binen yolcuların daha eğlenceli bir yolculuk yapması sağlanmaktadır. Sistemin diğer bir önemli avantajı ise rotanın tamamlanmasından sonra trenin frenlenmesi sırasında oluşan enerjiyi bir sonraki fırlatmada kullanılmak üzere akümülatörlerde yüksek basınçta depolamasıdır. Böylelikle sistemin enerji verimliliği artırılmıştır.
VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongres(2011)

Suggestions

SiC Güç Yarı İletkeni Tabanlı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güç Kaynağı Geliştirme Projesi
Ermiş, Muammer; Nalçacı, Gamze(2015-12-31)
Bu projede ‘Silicon Carbide (SiC)’ yarı iletken teknolojisini kullanarak, Yüksek Frekans Transformatörlü DA/DA çevirgece dayalı maksimum güç noktası izleyicisi ve üç fazlı evirgeçten oluşan özgün bir fotovoltaik enerji dönüşüm sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Si tabanlı IGBT yerine SiC MOSFET’e dayalı olarak geliştirilmesi planlanan sistemin enerji dönüşüm verimliliği eniyilenecek ve böylece uzun yıllar alan fotovoltaik panel ilk yatırım maliyetinin geri ödeme süresi en aza indirilmiş olacaktır. G...
Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması
Başoğlu, Duygu; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Yeşilata, Bülent (null; 2018-05-12)
Bu çalışmada, GAP Bölgesi’nin tüm üretim ve hizmetalanlarında kaynakların en etkin biçimde kullanımının modellenmesi, yaygınlaştırılması, verimliliğin arttırılması, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir ve yeşil büyümenin sağlanması amacıyla bir yazılım algoritması tasarlanmıştır. Karbon Salım Uzman Sistem ve Simülasyon (KAUSS) olarak adlandırılan bu yazılım platformunun algoritmasına ait şema Şekil 1’de gösterilmiştir. Geliştirilen yazılım, kentlerin mevcut k...
Bina Enerji Retrofiti İçin Paydaş-Temelli Bir Akıllı Sistem (SISER)
Gürsel Dino, İpek; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın(2020-06-01)
SISER ismindeki bu arastırma projesi, enerji retrofit süreçleri için akıllı bir sistem ve karar verme süreci gelistirmeyi amaçlamıstır. Mevcut binalar, farklı performans standartlarına tabi olmaları ve yapı malzemelerinin zamanla eskimesi sebebi ile yeni binalara göre daha kötü performans göstermektedirler. Bina retrofiti, bina enerji verimliligi, çevresel ve ekonomik faydalar ve bina kullanıcılarının konfor ve saglıgını iyilestirmek açısından önemli bir fırsat teskil etmektedir. Bina enerji simülasyo...
Analysis and design of a novel reciprocating compressor utilizing a minfas-tar mechanism(s)
Ercan, Abdulkadir; Soylu, Reşit; Department of Aerospace Engineering (2021-1-26)
Similar to the slider crank mechanism that is utilized in a conventional reciprocating compressor, the MinFaS-TaR (Minimum Friction and Shaking – Translation to any Rotation) mechanism may also be used to convert a rotational motion into a translational motion. In the MinFaS-TaR mechanism, the translational and rotational motions can be related to each other in any desired manner. Furthermore, it has favourable dynamic properties. In this study, the piston motion function, , or the chamber pressure function...
Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri
Kök, Mustafa Verşan(2014-12-31)
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının araştırılmasını kapsar. Farklı ısıtma hızlarında ve oksijen-hava ortamlarında n DSC ve TA-MS-FTIR analizleri gerçekleştirilecek ve yanma etkinliklerine bağlı olarak oluşacak olan reaksiyon bölgeleri ve ısı akış hızları araştırılacaktır. Aynı zamanda çalışılacak olan numunelerin farklı bas...
Citation Formats
U. Yaman and E. İ. Konukseven, “Dağ Treni Hidrolik Fırlatma Sistemi Tasarımı,” presented at the VI. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongres(2011), İzmir, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/2b4c8eb61ee0304_ek.pdf.