Yoğunluk Uyarlı Gelecek Nesil Ağlarda Fırsatlar ve Zorluklar

2018-12-01

Suggestions

Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)
Onur, Ertan(2018)
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması gerekmektedir. Çok sayıda dinamik küçük hücreninortaya çıkmasıyla gezgin aglar da tasarsız sebekelere benzemektedir ve bir paradigmadegisimi yasanmaktadır. Küçük hücrelerin rastlantısal sekilde sebekeye dahil olması veayrılması, sebeke yogunlugunun önceden kestirilemeyecek sekilde degismesin...
Yoğunluk fonksiyoneli teorisine dayanan temel prensip hesabı ile $Pt/BaO/Al_2O_3$ $NO_x$ indirgeme/depolama katalizörünün işleme mekanizmasının incelenmesi ve verimlileştirilmesi
Toffoli, Daniele; Toffoli, Hande; Gülseren, Oğuz(2012)
Yoğun Plazmaların Terahertz Dalgaboyları İle İncelenmesi
Altan, Hakan(2009-12-31)
AMAÇ VE GEREKÇE Maddenin 4 halinden biri olan ve evrendeki varolan maddenin %99 unun bu halde olduğu düşünülen plazma, günümüz bilim alanlarında yoğun ilgi ile araştırılmaktadır. Özellikle sanayi ve enerji ile ilgili alanlarda plazmaların uygulamaları üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Oluşturulan plazmaların incelenmeleri için elektronik yöntemler geliştirilmiştir. Elektronik “probe” olarak literatürde geçen bu tekniklerin ortak özelliği plazmanın içine sokulan bir cismin plazma içindeki yoğunluk ve sıc...
Spinodal instabilities in symmetric nuclear matter within a density-dependent relativistic mean-field approach
Danışman, Betül; Yılmaz, Osman; Department of Physics (2011)
The nuclear matter liquid-gas phase transition is expected to be a signal of nuclear spinodal instabilities as a result of density fluctuations. Nuclear spinodal instabilities in symmetric nuclear matter are studied within a stochastic relativistic density-dependent model in semi-classical approximation. We use two parameterization for the Lagrange density, DDME1 and TW sets. The early growth of density fluctuations is investigated by employing relativistic Vlasov equation based on QHD and discussed the clu...
Reduction of false arrhythmia alarms on patient monitoring systems in intensive care units by using fuzzy logic algorithms
Yanar, Erdem; Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
Generally in hospitals, monitoring devices in the intensive care units (ICU) have high rates of false arrhythmia alarms independent of their brands and prices. These falsely issued alarms have financial and physiological effects such as redundant usage of hospital resources and hassling patients’ rest, reducing sensitivity of the hospital staff to potential emergency cases, which is named as “false alarm fatigue”. According to Deshmane et al. (2009), 43% of arrhythmia alarms in ICUs are false. Moreover, Thi...
Citation Formats
A. Eroğlu and E. Onur, “Yoğunluk Uyarlı Gelecek Nesil Ağlarda Fırsatlar ve Zorluklar,” presented at the TBD 35. Ulusal Bilisim Kurultayi(2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80571.