Yoğunluk fonksiyoneli teorisine dayanan temel prensip hesabı ile $Pt/BaO/Al_2O_3$ $NO_x$ indirgeme/depolama katalizörünün işleme mekanizmasının incelenmesi ve verimlileştirilmesi

Download
2012
Toffoli, Daniele
Toffoli, Hande
Gülseren, Oğuz

Suggestions

Yoğunluk Uyarlı Gelecek Nesil Ağlarda Fırsatlar ve Zorluklar
Eroğlu, Alperen; Onur, Ertan (null; 2018-12-01)
Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)
Onur, Ertan(2018)
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması gerekmektedir. Çok sayıda dinamik küçük hücreninortaya çıkmasıyla gezgin aglar da tasarsız sebekelere benzemektedir ve bir paradigmadegisimi yasanmaktadır. Küçük hücrelerin rastlantısal sekilde sebekeye dahil olması veayrılması, sebeke yogunlugunun önceden kestirilemeyecek sekilde degismesin...
Application of density functional theory to propylene to propylene oxide catalytic reaction
Onay, Deniz; Önal, Işık; Fellah, Mehmet Ferdi; Department of Chemical Engineering (2015)
Current propylene oxide production highly relies on costly and environmentally disadvantageous processes. Direct propylene epoxidation on heterogeneous surface is desired to replace these processes. With this ultimate goal in mind, propylene epoxidation has been investigated on Cu2O(001) and RuO2(110) surfaces. Different elementary steps of the reaction mechanism that result in propylene oxide formation are analyzed on these catalytic models by using Density Functional Theory (DFT) calculations via Vienna A...
Spinodal instabilities in symmetric nuclear matter within a density-dependent relativistic mean-field approach
Danışman, Betül; Yılmaz, Osman; Department of Physics (2011)
The nuclear matter liquid-gas phase transition is expected to be a signal of nuclear spinodal instabilities as a result of density fluctuations. Nuclear spinodal instabilities in symmetric nuclear matter are studied within a stochastic relativistic density-dependent model in semi-classical approximation. We use two parameterization for the Lagrange density, DDME1 and TW sets. The early growth of density fluctuations is investigated by employing relativistic Vlasov equation based on QHD and discussed the clu...
Yoğun Plazmaların Terahertz Dalgaboyları İle İncelenmesi
Altan, Hakan(2009-12-31)
AMAÇ VE GEREKÇE Maddenin 4 halinden biri olan ve evrendeki varolan maddenin %99 unun bu halde olduğu düşünülen plazma, günümüz bilim alanlarında yoğun ilgi ile araştırılmaktadır. Özellikle sanayi ve enerji ile ilgili alanlarda plazmaların uygulamaları üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Oluşturulan plazmaların incelenmeleri için elektronik yöntemler geliştirilmiştir. Elektronik “probe” olarak literatürde geçen bu tekniklerin ortak özelliği plazmanın içine sokulan bir cismin plazma içindeki yoğunluk ve sıc...
Citation Formats
D. Toffoli, H. Toffoli, and O. Gülseren, “Yoğunluk fonksiyoneli teorisine dayanan temel prensip hesabı ile $Pt/BaO/Al_2O_3$ $NO_x$ indirgeme/depolama katalizörünün işleme mekanizmasının incelenmesi ve verimlileştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFMk1EVTE.