Tropical Rainfall Measuring Mission Uydu Kaynaklı Yağmur Verilerinin Yer Gözlemleri ile Karşılaştırılması

2015-11-05
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
Meriç, Selamoğlu
Sayısız uygulamada zamansal, mekansal ve şiddet olarak değişim bilgisi çok kritik olan yağmur, değişik metodlarla ölçülebilmektedir. Tutarlı ve homojen veri sağlaması açısından hidrolojik model gibi bir çok uygulamada tercih edilen uydu kaynaklı yağmur verilerinin doğruluğunun araştırılması ve bu yağmur verilerinin hata paylarının elde edilmesi çok önemlidir. Uydu kaynaklı verilerin doğrulanması ve hata oranlarının çıkarılması istasyonlarda direkt olarak ölçülen yağmur verileri ile yapılmaktadır. Bu çalışmada mekansal çözünürlüğü 25km olan Tropik Yağmur Ölçme Misyonu (Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)) uydu kaynaklı yağmur verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 257 istasyonda ölçülmekte olan yağmur verileri ile doğrulanmıştır. Çalışma su kaynakları odaklı çalışmalar göz önünde bulundurularak uydu kaynaklı aylık toplam yağmur miktarlarının karşılaştırılmasını ve doğrulanmasını amaçlamaktadır. İstasyonlara en yakın TRMM hücresel verileri karşılaştırmalarda kullanılmak üzere seçilmiştir. 1998 ve 2014 yılları 328 arasında yapılan analizler, istasyonlarda ölçülen ve uydu kaynaklı yağmur verilerinin korelasyonlarını, mevsimsel ve anomali varyans hesaplamalarını, uydu verilerinin hata oranlarının varyanslarını ve uydu verilerinin uzun dönem yağış ortalamalarını incelemiştir. Anomali bileşenlerinin varyansı mevsimsel bileşene göre çok daha yüksek bulunmuştur (yüzde 63 ve yüzde 37). Bu sebeple, anomali değerlerinin doğruluğu bütün zaman serisinin doğruluğunu mevsimsel bileşene kıyasla daha fazla etkilemektedir. Bulgular genel olarak uydu verilerinin istasyon verileri ile büyük benzerlik gösterdiğini (ortalama korelasyon 0.85) ve uydu kaynaklı yağmur sinyalinin mevsimsel bileşeninin anomali bileşenine kıyasla çok daha doğru olduğunu ortaya koymaktadır.
II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Antalya, 3-5 Kasim 2015, 3 - 05 Kasım 2015

Suggestions

Uydu Kaynaklı Yağmur Verilerinin Hata Oranlarının Deniz Kıyılarına Olan Uzaklığına Bağlı Analizi
Yılmaz, Meriç; Amjad, Muhammad; Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2017-07-01)
Investigation of the Dependence of Satellite-Based Precipitation Estimate Errors to Distance from the Coastline In this study, Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 3B42 v7 satellite based rainfall data are verified by using cumulative monthly rainfall data measured at 257 stations operated by the General Directorate of Meteorology between 1998 and 2014. Long-term mean values of station-based and satellite-based rainfall data, correlation between them, Standard deviation of monthly average and anomaly ...
TRMM ve GPM uzaktan algılama ve ECMWF numerik model kaynaklı yağış verilerinin doğrulanması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Yücel, İsmail (null; 2017-10-19)
Kuraklık ve taşkın gibi afetlerin analizi ve tahmini, havza su bütçesi elemanlarının hesaplanması ve hidrolojik modelleme gibi birçok çalışmada doğru yağış verilerinin kullanılması mutlak suretle gereklidir. İstasyonlarda gözlemlenen veriler birçok çalışmada gerçek veriler olarak değerlendirilmekte olmasına karşın yakın mesafede gözlem istasyonu bulunmayan bölgelerde yağış verilerinin elde edilmesi için başta uzaktan algılama ve iklim modelleri kaynaklı veriler yaygınlıkla kullanıl...
Türkiye deki 2007 ve 2013 Yılı Kuraklıklarının NOAH Hidrolojik Modeli ile İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-10-01)
Ülkemizde ve dünyada verdiği zararlar açısından doğal afet olarak nitelendirilen kuraklığın analizi ve sonucunda niteliklerinin (süre, şiddet, etki alanı) belirlenmesi, bu doğal afetin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve azaltılması ve erken tahmininin yapılabilmesi açısından çok kritiktir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen toprak nemi değeri hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılmıştır. Kuraklık çalışmalarında yaygın olarak k...
Hyperion Görüntülerinden Sığ Sularda Derinlik ve Su Kalitesi Ölçümü : Serçin Gölü
Özdemir, Ayfer; Leloğlu, Uğur Murat (2014-04-25)
Hiperspektral görüntüler, sığ sularda batimetri tahminlerinde düşük maliyetli olduğu için avatajlı bir yöntemdir. Bu çalışmada, Serçin Gölü'nde Hyperion görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Öncelikle, düşey şeritler şeklinde kendini gösteren radyometrik kalibrasyon sorununu çözmek için, düşey profiller üzerinde medyan filtre kullanılarak aykırı pikseller tespit edilmiş ve etkileri giderilmiştir. Profil üzerinde yatay yumuşatma filtreleri ile kalan etki bastırılmıştır. Radyometrik ve at...
Transportation and recycling effects on the household textile waste of Eskisehir using LCA
Sipahi, İlayda; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2021-8-16)
Textile is a material that could be diversified the most, therefore considerations of textile waste recycling/ reuse and the effects of its landfill should be carefully considered. In this thesis, transportation and recycling effects on the household textile waste of Eskişehir was investigated by using Life Cycle Assessment (LCA). Disregarding consumer using stage, the entire life cycle of waste produced from cotton was evaluated. LCA inventory was included for occupation of land, water consumption, c...
Citation Formats
M. T. Yılmaz and S. Meriç, “Tropical Rainfall Measuring Mission Uydu Kaynaklı Yağmur Verilerinin Yer Gözlemleri ile Karşılaştırılması,” Türkiye, 2015, p. 327, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uzalmet2015.mgm.gov.tr/Site/Program.aspx.