TRMM ve GPM uzaktan algılama ve ECMWF numerik model kaynaklı yağış verilerinin doğrulanması

2017-10-19
Kuraklık ve taşkın gibi afetlerin analizi ve tahmini, havza su bütçesi elemanlarının hesaplanması ve hidrolojik modelleme gibi birçok çalışmada doğru yağış verilerinin kullanılması mutlak suretle gereklidir. İstasyonlarda gözlemlenen veriler birçok çalışmada gerçek veriler olarak değerlendirilmekte olmasına karşın yakın mesafede gözlem istasyonu bulunmayan bölgelerde yağış verilerinin elde edilmesi için başta uzaktan algılama ve iklim modelleri kaynaklı veriler yaygınlıkla kullanılmaktadır. Öte yandan bu yağış verilerinin ülkemiz üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılmasından önce mutlak suretle doğruluk analizlerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada 25km çözünürlüğünde Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) v7 3B42, 10km çözünürlüğünde Global Precipitation Measurement (GPM) ve 1km çözünürlüğünde 1-günlük European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) tahmin verilerinin doğrulama analizleri tüm Türkiye üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gözlemlenmekte olan otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarından (OMGİ) elde edilen gözlemler ile gerçekleştirilmiştir. Yağış verileri istasyonlara en yakın hücreden elde edilen TRMM, GPM ve ECMWF yağış verilerinin günlük ve aylık verilere dönüştürülmesi ile günlük ve aylıkolarak gerçekleştirilmiştir. TRMM, GPMve ECMWF verilerin mevcut bulunduğu zaman periyotlarıgöz önündebulunduğunda bu analizler 2014 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Analizler yağış verilerinin ve hatalarının istatistiksel olarak incelenmesini içermektedir. Günlük verilerin ortalamaları göz önünde bulundurulduğunda GPM verileri istasyon verilerine göre %5oranında daha ıslakiken TRMM ve ECMWF verileri ise %18ve %21oranında daha ıslaktır. Uydu verilerinin istasyonlar ile olan korelasyonları ECMWF verilerinin korelasyonlarından genel itibariyle daha düşüktür. Öte yandan geniş alanlar üzerinde elde edilen TRMM ve ECMWF verilerinin birbirleri ile olan korelasyonları noktasal istasyon verileri ile olan korelasyonlarından daha yüksek bulunmuştur.
UZALMET III. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu ( 16 - 19 Ekim 2017)

Suggestions

Üçlü Eşleştirme Yöntemi ile Uydu ve Hidrolojik Model Kaynaklı Toprak Nemi Değerlerinin Hata Oranlarının Bulunması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-06-01)
Toprak neminin iklim, taşkın, kuraklık ve rekolte gibi birçok çalışmada çok kritik bir öneme sahip olmasına karşın, toprak nemi ile alakalı çalışmalar ülkemizde çok kısıtlı kalmıştır. Hidrolojik model ve uydu verisi gibi değişik kaynaklardan elde edilen toprak nemi değerlerinin birleştirilerek daha iyi veri elde edilmesi, ancak bu verilerin hata oranlarının belirlenmesi ile mümkündür. Toprak nemi son yıllarda bilhassa hidroloji kaynaklı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Buna karşın üçlü eşleştirme tek...
Tropical Rainfall Measuring Mission Uydu Kaynaklı Yağmur Verilerinin Yer Gözlemleri ile Karşılaştırılması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Meriç, Selamoğlu (null; 2015-11-05)
Sayısız uygulamada zamansal, mekansal ve şiddet olarak değişim bilgisi çok kritik olan yağmur, değişik metodlarla ölçülebilmektedir. Tutarlı ve homojen veri sağlaması açısından hidrolojik model gibi bir çok uygulamada tercih edilen uydu kaynaklı yağmur verilerinin doğruluğunun araştırılması ve bu yağmur verilerinin hata paylarının elde edilmesi çok önemlidir. Uydu kaynaklı verilerin doğrulanması ve hata oranlarının çıkarılması istasyonlarda direkt olarak ölçülen yağmur verileri ile yapılmaktadır. Bu çalışma...
Parallel production lines with sequence-dependent setup times and side constraints
Sargut, Zeynep; Azizoğlu, Meral (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2017-01-01)
Türkiye deki 2007 ve 2013 Yılı Kuraklıklarının NOAH Hidrolojik Modeli ile İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-10-01)
Ülkemizde ve dünyada verdiği zararlar açısından doğal afet olarak nitelendirilen kuraklığın analizi ve sonucunda niteliklerinin (süre, şiddet, etki alanı) belirlenmesi, bu doğal afetin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve azaltılması ve erken tahmininin yapılabilmesi açısından çok kritiktir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen toprak nemi değeri hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılmıştır. Kuraklık çalışmalarında yaygın olarak k...
Rasyonel Müşteriler için Bilgilendirici Teslim Tarihi Rejimleri altında Fiyat ve Ürün Çeşitliliği Yönetimi
Savaşaneril Tüfekci, Seçil(2018-12-31)
Siparişe-üretim yapan ya da servis sunan firmalar için sundukları servisin nasıl fiyatlandırılacağı ve teslim tarihlerinin nasıl bildirileceği karlılığı etkileyen önemli kararlardandır.Bu projede teslim tarihi bildirme problemini, müşterilerin güvenilirlik konusunda da hassas olduğu varsayımı altında çalışacağız. Bu varsayıma göre firma müşterilere bildirdiği teslim tarihine sadık kalmazsa firmanın bir maddi bir bedel ödemesi söz konusu değildir. Ancak firma itibarını doğru bir güvenilirlik seviyesi bildire...
Citation Formats
M. T. Yılmaz and İ. Yücel, “TRMM ve GPM uzaktan algılama ve ECMWF numerik model kaynaklı yağış verilerinin doğrulanması,” presented at the UZALMET III. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu ( 16 - 19 Ekim 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uzalmet.mgm.gov.tr/tammetin/24.pdf.