TRMM ve GPM uzaktan algılama ve ECMWF numerik model kaynaklı yağış verilerinin doğrulanması

2017-10-19
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
Amjad, Muhammad
Yücel, İsmail
Bulut, Burak
Kuraklık ve taşkın gibi afetlerin analizi ve tahmini, havza su bütçesi elemanlarının hesaplanması ve hidrolojik modelleme gibi birçok çalışmada doğru yağış verilerinin kullanılması mutlak suretle gereklidir. İstasyonlarda gözlemlenen veriler birçok çalışmada gerçek veriler olarak değerlendirilmekte olmasına karşın yakın mesafede gözlem istasyonu bulunmayan bölgelerde yağış verilerinin elde edilmesi için başta uzaktan algılama ve iklim modelleri kaynaklı veriler yaygınlıkla kullanılmaktadır. Öte yandan bu yağış verilerinin ülkemiz üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılmasından önce mutlak suretle doğruluk analizlerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada 25km çözünürlüğünde Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) v7 3B42, 10km çözünürlüğünde Global Precipitation Measurement (GPM) ve 1km çözünürlüğünde 1-günlük European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) tahmin verilerinin doğrulama analizleri tüm Türkiye üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gözlemlenmekte olan otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarından (OMGİ) elde edilen gözlemler ile gerçekleştirilmiştir. Yağış verileri istasyonlara en yakın hücreden elde edilen TRMM, GPM ve ECMWF yağış verilerinin günlük ve aylık verilere dönüştürülmesi ile günlük ve aylıkolarak gerçekleştirilmiştir. TRMM, GPMve ECMWF verilerin mevcut bulunduğu zaman periyotlarıgöz önündebulunduğunda bu analizler 2014 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Analizler yağış verilerinin ve hatalarının istatistiksel olarak incelenmesini içermektedir. Günlük verilerin ortalamaları göz önünde bulundurulduğunda GPM verileri istasyon verilerine göre %5oranında daha ıslakiken TRMM ve ECMWF verileri ise %18ve %21oranında daha ıslaktır. Uydu verilerinin istasyonlar ile olan korelasyonları ECMWF verilerinin korelasyonlarından genel itibariyle daha düşüktür. Öte yandan geniş alanlar üzerinde elde edilen TRMM ve ECMWF verilerinin birbirleri ile olan korelasyonları noktasal istasyon verileri ile olan korelasyonlarından daha yüksek bulunmuştur.
Citation Formats
M. T. Yılmaz, M. Amjad, İ. Yücel, and B. Bulut, “TRMM ve GPM uzaktan algılama ve ECMWF numerik model kaynaklı yağış verilerinin doğrulanması,” presented at the UZALMET III. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu ( 16 - 19 Ekim 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uzalmet.mgm.gov.tr/tammetin/24.pdf.