Hide/Show Apps

Neolitik dönem Çatalhöyük’ten (Çumra-Konya) çıkarılan bazı sıva parçaları üzerine arkeometrik çalışmalar

2017-12-31
Akgül, Çağla
Atalay, Mustafa Ümit
Güzel, Ali
Çatalhöyük, Neolitik ve Kalkolitik döneme ait bir yerleşim yeri olup, günümüz Konya şehrinin 60 km güneydoğusunda, Çumra ilçesinin 11 km kuzeyinde bulunmaktadır . Çatalhöyük, dünyadaki ilk büyük yerleşimlerden biri olarak düşünülmektedir. Girişleri çatılarda olan, birbirine bitişik kerpiç evlerden oluşan bu yerleşim yeri günümüze kadar mükemmel bir biçimde korunmuş bulunmaktadır. Bu nedenle Çatalhöyük, uluslararası bir öneme sahiptir. Çatalhöyük 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmiş ve 2012 yılında Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınmıştır.Bu proje kapsamında, Çatalhöyük kazı alanından alınan Neolitik dönemin çeşitli evrelerine ait sıva örnekleri karakterize edilecektir. Sıvaların kimyasal (XRF, BSE, EMPA,...), mineralojik (FTIR, Raman, XRD,...), fiziksel (porozite,...), ve morfolojik (SEM, mikro-tomografi,...) özellikleri arasındaki farklılıklar üzerinde yoğunlaşacaktır. Elde edilen sonuçlar hammadde karakteristikleri ve mineral fazları yönünden değerlendirilecektir. Proje ile Neolitik Çatalhöyük toplumunun sıva teknolojisinin zaman içerisindeki değişimi gözler önüne serilecektir. Ayrıca, bu çalışmanın, sıvalar üzerinde uygulanması planlanan senkrotron temelli mikro-XRD gibi ileri karakterizasyon yöntemlerine temel oluşturması amaçlanmaktadır.