Hide/Show Apps

Department of Elementary Education

Browse
Search within this community and its collections:

Collections in this community

Recent Submissions

A model for pre-service teachers' climate change awareness and willingness to act for pro-climate change friendly behavior: adaptation of awareness to climate change questionnaire
Dal, Burçkin; Alper, Umut; Ozdem-Yilmaz, Yasemin; Ozturk, Nilay; SÖNMEZ, DUYGU (2015-01-01)
Public awareness of the negative effects of climate change is vital since it leads to collective action for prevention and adaptation. However, investigations on to what extent people are aware of the climate change issue ...
Effectiveness of embedded instruction in early childhood special education: a literature review
Rakap, Salih; Parlak-Rakap, Asiye (Informa UK Limited, 2011-01-01)
Empirical literature acknowledges the importance and benefits of inclusive education. However, cautions have been noted in the literature with respect to providing children with disabilities with appropriate opportunities ...
Views of female preschool pre-service teachers about male teaching colleagues
Sak, Ramazan; Sahin, Ikbal Tuba; Sahin, Betul Kubra (2012-02-11)
In Turkey in the preschool sector there are fewer male teachers than female teachers. The views of female colleagues are one factor that affects the entry of males to this sector. This study investigated female preschool p...
A Comparison of Preschool and First Grade Teachers' Views about School Readiness
Sahin, Ikbal Tuba; Sak, Ramazan; TUNCER, NURAN (2013-06-01)
School readiness is an important concern for parents and teachers because it is a multifaceted process which encompasses all the developmental areas and various skills of children rather than only focusing on cognitive and...
Investigation of science and technology exam questions in terms of mathematical knowledge
Cebesoy, Umran Betul; Yeniterzi, Betül (2013-02-08)
The connection between science and mathematics is undeniable but also a complex phenomenon. The present study aimed to examine types of questions in science exam papers in 7th grade "force and motion" unit and the consiste...
Okul Öncesi ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Beslenme Düzenine İlişkin İnanç ve Davranışlarının İncelenmesi
Şahin, Elvan; Doğrubak, Ayşe(2017-12-31)
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için takip edilecek yollardan biri olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu bağlamda y...
Matematikte Üstün Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Belirlenmesi ve Farklılaştırılmış Öğretim Materyallerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Işıksal Bostan, Mine; Özdemir, Duygu(2016-12-31)
Bu çalışmanın ilk amacı 5. Sınıf matematikte üstün yeteneklilik olasılığı olan çocukların belirlenmesidir. Diğer bir amaç ise, matematikte üstün yetenekli öğrencilerin onlara yönelik hazırlanan materyallerin matematiksel i...
Sağlıklı Beslenme Davranışlarının Planlanmış Davranış Teorisi ve Kişisel Normlar ile Belirlenmesi
Öztekin, Ceren; Bilim, İbrahim(2015-12-31)
Planlanan çalışma, davranışı açıklayan sosyopsikolojik bir kuram olan Planlanmış Davranış Teorisi temel alınarak ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sağlıklı beslenme davranışlarını etkileyen faktörleri ortaya çı...
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ VE TUTUM TESTİ GELİŞTİRME
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan; Güngören, Savaş(2015-12-31)
İklim değişikliği oldukça yoğun hazırlanmış ilköğretim programına son yıllarda eklenen konuların arasında yer almaktadır. Ancak, bu konu için uygun görülen zaman ilköğretim öğrencilerinde anlamlı öğrenme sağlanması açısınd...
Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: 4-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerin ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Olgan, Refika; Ünlü Çetin, Şenil(2015-12-31)
Baba katılım çalışmaları günümüze dek anne ve babaların baba katılımına yönelik farklı bakış açılarını anlamak amacıyla veriler toplamıştır ancak baba katılımının en yüksek olduğu belirtilen erken çocukluk dönemine dair ya...