Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerinin karşılaştırılması

2016-01-01

Suggestions

Investigating the relationship between teacher leadership and social justice leadership
Andıç Seyhan, İzel; Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Department of Educational Administration and Planning (2022-2)
Teacher leadership has become essential in education and social justice issues have come into prominence recently because of the changes in every area of the life. As there is a limitation of the studies focusing on the relationship between teacher leadership and social justice leadership in Turkish context, the current study tried to find whether teacher leadership predicts the social justice leadership roles. Within the frame of this goal, a correlational study design was set. The sample of the study cons...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi
Çil, Nesrin; Çapa Aydın, Yeşim (null; 1998-09-25)
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Prospective teachers’ self-efficacy for preparing and implementing worthwhile mathematical tasks
Yürekli, Bilge; Işıksal Bostan, Mine; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Elementary Education (2015)
The purpose of this study was twofold. First, the aim was to examine prospective elementary mathematics teachers’ self-efficacy for preparing and implementing worthwhile mathematical tasks throughout a mathematics teaching methods course. Then, it was sought to investigate factors with impact on prospective teachers’ self-efficacy in the context of methods course and explain how each influence operated through hypothesized sources of self-efficacy. Nine junior prospective teachers participated in this quali...
Induction into teaching: adaptation challenges of novice teachers
Öztürk, Mustafa; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2008)
This study aimed to investigate adaptation challenges of novice teachers in induction period, to analyze the variables influencing their adaptation, and to assess pre-service and in-service training in terms of preparing them for induction into teaching. Through a questionnaire, the data were collected from 465 novice teachers teaching in randomly selected 8 provinces of Turkey. The general results revealed that novice teachers had job-related concerns a little more often than the social concerns. The four ...
Citation Formats
E. Eret and A. Ok, Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerinin karşılaştırılması . 2016, p. 142.