Deniz kazalarında insan faktörü ve bir çözüm olarak e-seyir

2018-10-01
Hata yapmak insana mahsustur. İnsanlık tarihine müthiş başarılar sığdırmış insanoğlu, şimdi işler ters gittiğinde gösterilen yegâne sorumlu haline gelmiştir. Araştırmalar tüm deniz kazalarının yüzde doksanından daha fazlasının insan faktörü ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Hata affetmeyen denizcilik sektöründe basit hatalar zinciri bazen felaketlerle sonuçlanmaktadır, bu da para ve zaman kaybı, çevreye zarar verilmesi ve en önemlisi can kaybı anlamını taşımaktadır. Bu durum yakın gelecekte büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Günümüzde, denizcilik sektöründe rüzgârlar akıllı ve otonom ulaşım sistemleri geliştirilmesi yönünde esmektedir. Bu sistemlerin insanlara yardım etmesi temel hedef olsa da, gelecekte insanların yerini alması bile tartışılmaktadır. Denizcilik endüstrisi bu daha önce hiç yelken açılmamış denizlere doğru tam yol ilerlemektedir. e-Seyir, denizcilik sektörünün çalışma şeklini küresel çapta değiştirecektir. Deniz taşımacılığının yüzyıllardır süre gelen işleyişi; bir geminin, personelinin, seyrü-seferin ve hatta limanlardaki yük elleçleme yöntemlerinin bile ciddi bir otomasyon makyajı geçirmesi neticesinde, evrimleşecektir. Gelecekte bir gün, diğer sektörlerde olduğu gibi, yapay zekâkelimenin tam anlamıyladümene geçebilir.
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi

Suggestions

Toplu Taşıma Hareketliliğinin Bölgesel Özellikleri: İzmir Kent Bölgesi Örneği
Şenbil, Metin ; Yetişkul Şenbil, Emine; Özuysal, Mustafa (2021-05-27)
Hareketlilik, erişebilirliğin ortaya koyduğu potansiyelin gerçek hayattaki karşılığıdır. Bir toplu taşıma ağı söz konusu olduğunda hareketlilik, yolcuların özelliklerinden istasyon ve durak çevresinin arazi kullanıma çeşitli özellikleri içerir. Bu çalışmada toplu taşıma hareketliğinin coğrafyası ve bunun ortaya çıkardığı bölgesel unsurlar incelenmiştir. Bu amaçla İzmir’de toplu taşıma kullanımına ilişkin bir haftalık elektronik kart verisi kullanılmıştır. Elektronik kart verisinde, kartın ilk okutulduğu ist...
Understanding Urban Accessibility of Persons with Reduced Mobility: Analysis of Legal, Spatial, Societal, and Administrative Barriers
Erçetin, Cihan; Babalık, Ela; Department of City and Regional Planning (2022-3-16)
Accessibility is a right for all. To access urban services, spatial components of urban space needs to enable each single possible trip routes free from any barriers; barriers related with legislative framework, urban space, society, and administration. In this respect, right to access stands as a well-covering concept as a starting point to understand the barriers against accessibility. The literature suggests that the Right to the City and accessibility through independent mobility are related with each o...
Tiyatro İzleyicisinin Akış Deneyimi: Duygudurumların Çeşitliliği, Yoğunluğu ve Değerliği Hipotezlerinin Sınanması
DEMİRUTKU, Kürşad; AĞAOĞLU, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Bu çalışmanın amacı tiyatro izleyicisinin akış ve ilişkili duygudurum deneyimlerini incelemektir. İlgili alanyazından hareketle oyun sırasındaki akış deneyiminin daha çeşitli, daha yoğun ve daha olumlu duygu deneyimiyle ilişkili olacağı hipotezleri önerilmiştir. Ankara’daki özel bir tiyatroda Gideon’un Düğümü adlı tiyatro oyununu izlemeye gelen 146 gönüllü katılımcıya oyunun hemen bitiminde bu araştırmaya özel tasarlanan ölçekler uygulanmıştır. Bulgular, izleyicilerin tiyatro oyunu sırasında yüksek düzeyde ...
Public Administration and Ethics: The Turkish Case
Bozoğlu, Bengünur; Üstüner, Mustafa Yılmaz; Department of Political Science and Public Administration (2022-12-2)
Around the world, interest in public administration ethics has considerably increased since the 1970s. That time is marked with an emergence of public management, later new public management understanding. This period also corresponds to rising of corruption in public administration globally. Hence, mostly with the pressures of international organizations, developing countries started to make ethics regulations in bureaucracies and established institutions to control the system. Turkey, too, has not been ex...
İsim Ne Söyler: Nitel Bir Araştırma
Saklı Demirbaş, Yağmur; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
İsim, kişiyi tanımlayan ve ona doğumundan ölümüne kadar eşlik eden temel kavramlardan biridir. İsim üzerine pek çok alanda çalışmalar yapılmıştır. Bunların arasında psikanalitik çalışmaların yeri klinik anlamda önem arz etmektedir. Lacan’ın teorisine göre, isim kişiyi tanımlamanın yanında kişiye bağlı da olan bir gösterendir. Bununla birlikte, isim ismi veren kişinin kendi bilinçdışı süreçlerini de üzerinde taşır. Bu araştırmada isim olgusu; katılımcıların isimlendirilme süreçleri, çağrışımları ve aile iliş...
Citation Formats
C. Pense, “Deniz kazalarında insan faktörü ve bir çözüm olarak e-seyir,” Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, pp. 72–86, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2267683.