Understanding Urban Accessibility of Persons with Reduced Mobility: Analysis of Legal, Spatial, Societal, and Administrative Barriers

Download
2022-3-16
Erçetin, Cihan
Accessibility is a right for all. To access urban services, spatial components of urban space needs to enable each single possible trip routes free from any barriers; barriers related with legislative framework, urban space, society, and administration. In this respect, right to access stands as a well-covering concept as a starting point to understand the barriers against accessibility. The literature suggests that the Right to the City and accessibility through independent mobility are related with each other considering inclusive accessibility as a chain for persons with reduced mobility (PRMs). However, in practice, even if accessibility rules are well-defined, it is obvious that accessibility still stands as a crucial problem full of spatial, societal, and administrative barriers. As the origin of questioning the accessibility concept, the research intention began with understanding those barriers. Furthermore, analysis of current resarches, socio-demographic situation, and legal framework in Turkey reveal that there is a gap that needs to be studied and critically discussed. Differences in perspectives and in philosophical approaches make significant changes in the way that accessibility and independent mobility is perceived; and this understanding constitutes the fundamental baseline of the research and the originality of methodology, which is composed of researcher perspective for legal system analysis and spatial case study analysis, and user perspective through focus group discussions. The three research methods of the thesis are desk research, case study research, and focus group discussions. The main research question is: ‘How do legal, spatial, societal, and administrative aspects of accessibility, as interdependent processes, create barriers that prevent PRMs from exercising their right to access in Turkey?’ and the main hypothesis is ‘Right to access is a right for all and the way to have accessible cities is possible as long as a comprehensive accessibility framework is ensured including four interdependent aspects: legal, spatial, societal, and administrative.’ At the end of the research, it is revealed that a well-defined legislative framework of accessibility exists in Turkey, however there are notable spatial, societal and administrative barriers against the right to access. This research fills the gap by means of understanding the barriers; not the barriers merely focusing on legal and/or spatial as most studies tend to do, but barriers for accessibility composed of interdependent legal, spatial, societal and administrative aspects.

Suggestions

Exploring perceptions of web accessibility: a survey approach
Yesilada, Yeliz; Brajnik, Giorgio; Vigo, Markel; Harper, Simon (Informa UK Limited, 2015-02-01)
The equality of access - accessibility - is difficult to quantify, define, or agree upon. Our previous work analysed the responses of web accessibility specialists in regard to a number of pre-defined definitions of accessibility. While uncovering much, this analysis did not allow us to quantify the communities' understanding of the relationship accessibility has with other domains and assess how the community scopes accessibility. In this case, we asked over 300 people, with an interest in accessibility, t...
Evaluation of accessibility for all in public buildings: Konya case
Çubıkcı, Merve; Özdemir Sarı, Ö. Burcu.; Department of City and Regional Planning (2019)
Accessibility is one of the significant issues for contemporary societies. Since all people have equal rights to live in an accessible and barrier-free environment, there is a tendency to provide accessible and barrier-free environments which meet the needs of all people in the society. Although an accessible environment is usually considered only in relation to disabled people in literature review, this study examines accessible environments in terms of different user categories such as disabled, elderly, ...
A Toolkit For Detecting And Eliminating The Barriers That People With Disabilities Face In The Built Environment: The Case Of Slovenia, Europe
Kerbler, Boštjan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Erişilebilir yapılı çevre, engelli bireylerin en önemli haklarından birisidir. Bu, onların topluma eşit ve etkin katılımlarını sağlar. Bu nedenle, yapılı çevrede bulunan tüm ayrımcı unsurları gidermek ve çeşitli engelleri ve diğer sınırlamaları ortadan kaldırmak amacıyla birçok yasa ve yönetmelik kabul edilmiştir. Bu makale, yazarın geçmişte yürüttüğü, şimdiye kadar bu amaçları uygulamaya geçirmek konusunda çok az şey yapıldığını ve engellilerin ulaşılabilir yapılı çevreye katılım hakkının hala sağlanamadığ...
Toplu Taşıma Hareketliliğinin Bölgesel Özellikleri: İzmir Kent Bölgesi Örneği
Şenbil, Metin ; Yetişkul Şenbil, Emine; Özuysal, Mustafa (2021-05-27)
Hareketlilik, erişebilirliğin ortaya koyduğu potansiyelin gerçek hayattaki karşılığıdır. Bir toplu taşıma ağı söz konusu olduğunda hareketlilik, yolcuların özelliklerinden istasyon ve durak çevresinin arazi kullanıma çeşitli özellikleri içerir. Bu çalışmada toplu taşıma hareketliğinin coğrafyası ve bunun ortaya çıkardığı bölgesel unsurlar incelenmiştir. Bu amaçla İzmir’de toplu taşıma kullanımına ilişkin bir haftalık elektronik kart verisi kullanılmıştır. Elektronik kart verisinde, kartın ilk okutulduğu ist...
Critical Realism, International Relations Theory and Marxism
Yalvaç, Faruk (Palgrave Macmillan, 2010-02-01)
Bu makale eleştirel gerçekçilik ile Marksizm arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Citation Formats
C. Erçetin, “Understanding Urban Accessibility of Persons with Reduced Mobility: Analysis of Legal, Spatial, Societal, and Administrative Barriers,” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 2022.