Yol Üstyapısı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri: Beton Yol Örneği

2019-05-05
Aktaş, Can Baran
Yaman, İsmail Özgür
Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini değerlendirmek için güçlü ve etkili bir araçtır, ve halen uluslararası düzeyde en yaygın kullanılan çevresel etki değerlendirme tekniğidir. Standartlaşmış hali ile yaşam döngüsü değerlendirmeleri ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini karşılaştırmada kullanılır ve günümüzde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Yöntemin ekonomik değerlendirmelerde kullanılması mümkündür ve önemli yararlar sağlayabilir. En önemlisi, ilk yapım maliyeti odaklı karar mekanizmasından ziyade daha bilinçli ve gerçekçi kararlar verilmesine önayak olur. Çalışmanın amacı, beton yollar üzerine yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının araştırılması, mevcut sonuçların özetlenmesi, ve araştırma alanında ileriye yönelik eksikliklerin belirlenmesidir. Bu kapsamda çevresel ve ekonomik yaşam döngüsü değerlendirme yöntemleri taranmış ve özetlenmiştir. Beton yol üstyapısı üzerine gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre beton yolların esnek yollara göre birtakım üstünlükleri ortaya çıkmaktadır. Uzun kullanım ömrü, iklime bağlı olarak çevresel etkilerin azaltılması, sürücülere daha az esneme ve yüzey düzgünsüzlüğü nedenleriyle yakıt tasarrufu sağlaması, ve il ve bölge bazında sektörler arası rekabetten dolayı yol birim fiyatlarının azalması önemli yararlardır. Bu sayılan etkenler aynı zamanda kamu yararınadır ve dolayısıyla finansmanı kamu tarafından sağlanan projelerde beton yol üstyapı seçeneğinin bir seçenek olarak değerlendirilmesi ve avantajlı olduğu projelerde uygulanması kamu yararına olacaktır. Yol üstyapılarındaki mevcut seçeneksizlik kaynakların israf edilmesine ve verimsiz kullanılmasına neden olabilmektedir
10. Uluslararası Beton Kongresi

Suggestions

Karasal ve deniz üstü rüzgar çiftliklerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi
Şentürk, Ayşe Eylül; Oğuz, Elif (2020-06-01)
Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel ...
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Trafik Emniyeti ve Trafik Verimi için bir Akıllı Ulaşım Sistemleri İşçerçevesi: Çok Şeritli Otoyollarda Heterojen Otonom Araçların Uzunlamasına ve Yanal Manevralarının Koordinasyonu
Schmidt, Klaus Verner(2018-03-01)
Akıllı Ulasım Sistemleri (AUS), trafik verimliligini ve güvenligini iyilestirmek, yakıt tüketimini ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla bilgi, iletisim ve kontrol teknolojilerini ulastırma altyapısına dahil etmektedir. Bu kapsamda, trafigi koordine otonom araçlara (OA) dayanarak otomatiklestiren Otomatik Otoyol Sistemleri (OSS) önemli bir AUS çözümüdür. OOS'nin kontrol ve koordinasyon görevlerini gerçeklestirebilmek için, mikroskopik (tek tek araçlar dikkate alınarak) ve makroskopik (ortalama trafik özell...
Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar
Tönük, Ergin (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, 2014-07-01)
Bilgisayarlı ve üç boyutlu yürüme analizi sistemleri klinikte görsel olarak yapılan yürüme analizine ek olarak yürüyüş kinematiği ve kinetiği ile ilgili yürüyüşün her anına ait sayısal veriler sağlayarak tanılama, tedavi planlama ve değerlendirme ile protez ve ortez tasarım, ayarlama ve değerlendirmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olmasına ek olarak objektif olması da bilgisayarlı yürüyüş analizi sistemlerinin önemli bir üstünlüğüdür. Öte yandan, gerek sistem t...
Citation Formats
C. B. Aktaş and İ. Ö. Yaman, “Yol Üstyapısı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri: Beton Yol Örneği,” Bursa, Turkey, 2019, p. 269, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73410.