Yol Üstyapısı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri: Beton Yol Örneği

2019-05-05
Aktaş, Can Baran
Yaman, İsmail Özgür
Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini değerlendirmek için güçlü ve etkili bir araçtır, ve halen uluslararası düzeyde en yaygın kullanılan çevresel etki değerlendirme tekniğidir. Standartlaşmış hali ile yaşam döngüsü değerlendirmeleri ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini karşılaştırmada kullanılır ve günümüzde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Yöntemin ekonomik değerlendirmelerde kullanılması mümkündür ve önemli yararlar sağlayabilir. En önemlisi, ilk yapım maliyeti odaklı karar mekanizmasından ziyade daha bilinçli ve gerçekçi kararlar verilmesine önayak olur. Çalışmanın amacı, beton yollar üzerine yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının araştırılması, mevcut sonuçların özetlenmesi, ve araştırma alanında ileriye yönelik eksikliklerin belirlenmesidir. Bu kapsamda çevresel ve ekonomik yaşam döngüsü değerlendirme yöntemleri taranmış ve özetlenmiştir. Beton yol üstyapısı üzerine gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre beton yolların esnek yollara göre birtakım üstünlükleri ortaya çıkmaktadır. Uzun kullanım ömrü, iklime bağlı olarak çevresel etkilerin azaltılması, sürücülere daha az esneme ve yüzey düzgünsüzlüğü nedenleriyle yakıt tasarrufu sağlaması, ve il ve bölge bazında sektörler arası rekabetten dolayı yol birim fiyatlarının azalması önemli yararlardır. Bu sayılan etkenler aynı zamanda kamu yararınadır ve dolayısıyla finansmanı kamu tarafından sağlanan projelerde beton yol üstyapı seçeneğinin bir seçenek olarak değerlendirilmesi ve avantajlı olduğu projelerde uygulanması kamu yararına olacaktır. Yol üstyapılarındaki mevcut seçeneksizlik kaynakların israf edilmesine ve verimsiz kullanılmasına neden olabilmektedir
Citation Formats
C. B. Aktaş and İ. Ö. Yaman, “Yol Üstyapısı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri: Beton Yol Örneği,” Bursa, Turkey, 2019, p. 269, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73410.