Mercimektepe Höyüğü Bulgularının Araştırılması

2018-12-31
Bertram, Jan Krzysztof
Mercimektepe Höyüğü Yozgat İli şehir merkezinde yer alan önemli bir İlk Tunç Çağ yerleşmesidir. Höyükte farklı zamanlarda kısa süreli arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ancak kazılardan elde edilen bulgular bugüne kadar ayrıntılı olarak çalışılıp yayınlanmamıştır. Bu nedenle, Yozgat Orta Anadolu'nun İlk Tunç Çağı için en az bilinen bölgelerden biri olarak kalmıştır. Bu proje ile bu bölgenin İlk Tunç Çağı aydınlatılmaya çalışılacak, bölgenin ilk Tunç Çağ kronolojisi içindeki yeri irdelenerek bölgelerarası karşılaştırmalar yapılacaktır.
Citation Formats
J. K. Bertram, “Mercimektepe Höyüğü Bulgularının Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61596.