Türkiye Tarımında Sosyal Tabakalaşma ve Emek Kullanım Biçimleri: Bazı Köy Hanehalkı Araştırmalarındaki Bulgular Üzerine Bir Değerlendirme

1998-05-01
Boratav, Korkut
Şen, Mustafa

Suggestions

Türkiye Tarımında Sosyal Tabakalaşma ve Emek Kullanım Biçimleri
Şen, Mustafa (1997-10-08)
Türkiye Ekonomisinde Yurtiçi ve Yırtdışı Transfer: Bir Finansal Hesaplanabilir Genel Denge Analizi
Tunç, Gül İpek (2001-03-01)
Accomodating Diversity Within Feminism İn Turkey : The Amargi Women’s Cooperative, 2001-2011
Özakın, Ayşe Ülkü; Aslan Akman, Canan; Department of Gender and Women's Studies (2012)
In this thesis, Amargi Women’s Cooperative in Istanbul is studied as an example of diversity feminism in Turkey. Its feminist perspective and challenges faced in realizing its objectives in this context are analyzed based on a description of the process of Amargi’s formation, the course of its activities and the debates within the group and especially the in-depth interviews held with ten volunteers. The group’s accomplishments and problems encountered during the last ten years in its quest for “doing polit...
Türkiye Tarımında Bazı Yeni Gelişmeler
Şen, Mustafa; Atauz, Akın (2005-12-08)
Türkiye Tarımında Bazı Yeni Gelişmeler
Şen, Mustafa (2005-12-08)
Citation Formats
K. Boratav and M. Şen, Türkiye Tarımında Sosyal Tabakalaşma ve Emek Kullanım Biçimleri: Bazı Köy Hanehalkı Araştırmalarındaki Bulgular Üzerine Bir Değerlendirme . 1998, p. 486.