Farklı Nedenlerle Çalışma Ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri

2011-06-01
Ücretli çalışma, genellikle, yetişkin kişiye özgü bir deneyim olarak görülmektedir. Çocuk ve gençler çalışma hayatının dışında görülmekte ve bu dönem yetişkinliğe hazırlanma olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışma genç için belirlenmiş “hayata hazırlanma” döneminin sonlandırılması olarak değerlendirilmekte ve okuldan işe geçiş gençlerin hayatlarındaki en önemli değişim olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada okuldan işe geçiş deneyiminin üç farklı biçimini; “okurken çalışma”, “okulu terk ederek çalışmak zorunda kalma” ve “çeşitli itici ve çekici faktörlerin etkisi ile çalışmayı tercih etme” irdelenecektir. Bu üç farklı boyut incelenirken, gençlerin okuldan-işe geçiş ile ilgili dile getirdikleri güçlükler, çalışma zorunluluğu ve maddi olanakların zayıflığı, eğitim koşullarının yetersizliği ve işgücü piyasasının yeterli sayıda ve mesleki becerilerle uyumlu işler üretememesi konuları ele alınacaktır. Konular ele alınırken cinsiyet, eğitimin niteliği ve niceliği ile yaşanılan yer değişkenleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Güneydoğu Anadolu Gençlik” araştırması verilerine dayanmaktadır
Citation Formats
K. Çelik and F. U. Beşpınar Akgüner, “Farklı Nedenlerle Çalışma Ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri,” pp. 59–69, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81761.