Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi üzerine önerileri

2016-01-01

Suggestions

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri
Şeref, Çiçek; İnce, Mustafa Levent (2005-01-01)
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları is...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi
Çil, Nesrin; Çapa Aydın, Yeşim (null; 1998-09-25)
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Critical thinking skills of prospective teachers: foreign language education case at the Middle East Technical University
Tufan, Didem; Kiraz, Ercan; Department of Educational Sciences (2008)
This research examined the critical thinking (CT) skills and conceptions of prospective teachers studying at Foreign Language Education Department at Middle East Technical University. In this way, the study intended to contribute to the field of curriculum and instruction by pointing to the currents status while constituting a basis for further actions in teacher education in terms CT. In this research, data analysis was carried out through both quantitative and qualitative analysis. A survey, including Stu...
Öğretmen adaylarının fen öğretimi özyeterliklerinin üstbilişsel öğrenme yönelimleri ve üstbilişsel özdüzenleme ile yordanması
KIRBULUT, ZÜBEYDE DEMET; Kondakçı, Esen (2017-07-01)
Bu calismanin amaci ustbilissel ogrenme yonelimleri ve ustbilissel ozduzenlemenin fen bilgisi ogretmen adaylarinin fen ogretimi ozyeterliklerini ne derecede yordadigini arastirmaktir. Calismaya farkli universitelerin egitim fakultelerinde ogrenim gormekte olan 224 fen bilgisi ogretmen adayi katilmistir. Veriler Fen Bilgisi Ogretimine Yonelik Inanclar Olcegi, Ozyeterlik ve Ustbilissel Ogrenme Yonelimleri Olcegi ve Ogrenmede Gudusel Stratejiler Anketi kullanilarak toplanmistir. Verilerin analizinde asamali co...
Citation Formats
E. Eret, Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi üzerine önerileri. 2016.