Öğretmen Adaylarına Verilecek Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri

2000-01-01
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Öğretmen Adaylarına Verilecek Olan Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri
Gürbüz, Tarkan; Eryılmaz, Ali; Bulut, Safure (1999-09-01)
Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği
Taneri, Pervin Oya (2016-05-01)
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Robotik Setlerine Ve Derslerde Kullanımına Yönelik Görüşleri
Kaplan, Göknur; Erbasan, Elçin (2020-11-23)
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Model Test Etme Çalışması.
Güneri, Oya(2010-12-31)
Citation Formats
T. Gürbüz, A. Eryılmaz, and S. Bulut, “Öğretmen Adaylarına Verilecek Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri,” Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 46–55, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82552.