Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği

2016-05-01
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Öğretmen Adaylarına Verilecek Olan Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri
Gürbüz, Tarkan; Eryılmaz, Ali; Bulut, Safure (1999-09-01)
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Robotik Setlerine Ve Derslerde Kullanımına Yönelik Görüşleri
Kaplan, Göknur; Erbasan, Elçin (2020-11-23)
Öğretmen Adaylarına Verilecek Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri
Gürbüz, Tarkan; Eryılmaz, Ali; Bulut, Safure (2000-01-01)
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Öğretmen Adaylarının Çevre Okur Yazarlılıklarının Epistomolojik İnançlarıyla İlişkileri.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2009-12-31)
Bu araştırmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin lisans seviyesindeki tüm eğitim fakültesi öğrencleri oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir çalışma olacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olacaktır.Veri toplama süreci 2009 İlkbahar ve 2009 sonbahar dönemini kapsamaktadır.Veriler eğitim fakültesi lisans öğrencilerinden toplanacaktır. Çalışma iki tür anketle elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar ; “Çevre okur-yazarlığı anketi”, “Epistemoloji anketi” di...
Citation Formats
P. O. Taneri, “Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği,” Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 3, pp. 997–1014, 2016, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100852.