Spor Bilimlerine Giriş

2017-01-01

Suggestions

Sporda Biyo-Gruplama
Söğüt, Mustafa (2018-12-01)
Children born in the same calendar year may vary in their growth and maturational status. These possible discrepancies can cause disadvantages especially for the young athletes who physically mature late and lead many talented ones to withdraw from sport at an early age. Scientists dealing with these issues, in collaboration with practitioners, introduce a new approach. This approach is called “bio-banding”. Bio-banding is the process of grouping young athletes according to their attributes related with gro...
Sporda Öğrenme ve Öğretmen II
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (null, 2020-09-01)
Spor Etkinliklerine Katılmakla Yaşanan Deneyimlerin ve Etkinlik Prestijinin Davranışsal Niyetlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Koçak, Mehmet Settar; Yıldız, Alper(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı spor etkinliklerine katılan bireylerin bu etkinliklerde yaşadığı deneyimlerin ve etkinlik prestijinin kişilerin davranışsal niyetleriyle (tekrar katılma, tavsiye etme) ilişkilerini incelemektir. Spor etkinliklerinin etkin pazarlanması ve gelişimi açısından bireylerin spor etkinliklerinde yaşadığı deneyimler ile ilgili çalışmaların teorik ve pratik olarak sürdürülmesi önemlidir. Ulusal literatürde spor etkinliği katılımcılarının yaşadığı deneyimler konusunda herhangi bir çalışma bulunmama...
Sporda Öğrenmeve Öğretme IV
İnce, Mustafa Levent (null, 2020-01-01)
Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2016-08-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları 2012 tarafından geliştirilen “Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin PGG Positive Youth Development Measurement Framework for Sport Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor yapan 12 sporcu 8 – 14 yaş; 5 kız, 7 erkek ile “zihinsel görüşme”ler cognitive interview yapılmıştır. Beş farklı ölçek içeren PGG ölçek paketi ile, çocuk ve genç yaştaki sporcul...
Citation Formats
S. Kirazcı, Spor Bilimlerine Giriş. 2017.