Sporda Biyo-Gruplama

Download
2018-12-01
Children born in the same calendar year may vary in their growth and maturational status. These possible discrepancies can cause disadvantages especially for the young athletes who physically mature late and lead many talented ones to withdraw from sport at an early age. Scientists dealing with these issues, in collaboration with practitioners, introduce a new approach. This approach is called “bio-banding”. Bio-banding is the process of grouping young athletes according to their attributes related with growth and biological maturation rather than their chronological age. The purpose of this study is to improve the awareness of Turkish scientists, coaches, administrators, and other stakeholders about bio-banding in sport by forming a conceptual framework regarding its methods, applications, and potential benefits.
Spor Hekimliği Dergisi

Suggestions

Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Spor ve fiziksel aktivite merkezlerinin fiziksel aktivitelere katılmaya etkileri: Kanada verilerine dayanılarak yapılmış bir ampirik çalışma
Sarı, Nazmi (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2022-6-01)
Sağlık ekonomisi ve spor ekonomisi yazınında düzenli fiziksel aktivite yapmanın faydaları etraflı şekilde tartışılmaktadır. Her ne kadar bu literatür aktif hayat tarzının bireylerin sağlık ve esenliklerini pozitif yönde etkilediğini, sağlık hizmet kullanımını azalttığını ve çalışanların üretkenliklerini ve ücretlerini artırdığını göstermesine rağmen, bireylerin fiziksel aktivitelere katılma oranları, gelişmiş ülkelerde oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Fiziksel aktivitelere düşük düzeyde olan katılı...
Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2016-08-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları 2012 tarafından geliştirilen “Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin PGG Positive Youth Development Measurement Framework for Sport Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor yapan 12 sporcu 8 – 14 yaş; 5 kız, 7 erkek ile “zihinsel görüşme”ler cognitive interview yapılmıştır. Beş farklı ölçek içeren PGG ölçek paketi ile, çocuk ve genç yaştaki sporcul...
Küresel Salgın Dünyası İçin Fikir Geliştirme
Paksoy, İsmail Yavuz; Bayırlı, Ümit (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
İçinde bulunduğumuz küresel salgın süreci, uzaktan birlikte çalışma pratiğini zorunlu kıl makla beraber salgın dünyası distopyası konusunda tasarım için motivasyon oluşturmaktadır. Kurgusal tasarım çalışmalarının ortak noktası “... olsa ne olurdu” (what-if) senaryolarıdır. Bu senaryolar, kurgusal bir zaman ve mekân yaratarak, gelecek için olası ya da günümüz için al ternatif çözümler sunacak fikirlerin üretilmesine olanak sağlar. “... olsa ne olurdu” senaryoları birçok bilim kurgu filmine ve bu filmlerde...
Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri
Bayraktutan, Yusuf; Özkaya, Hilmi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Bu çalışmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini benimseyen analizin sonuçlarına göre, en iyi enflasyon performansını sabit kur rejimleri ortaya koymaktadır. Farklı gelir grubuna ait ülkelerde analiz sonuçları değişmekte; gelir seviyesi arttıkça kur rejimleri arasındaki enflasyon performans farklılığı azalmaktadır. Buna karşılık, farklı...
Citation Formats
M. Söğüt, “Sporda Biyo-Gruplama,” Spor Hekimliği Dergisi, pp. 0–0, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/41139.