Sporda Öğrenme ve Öğretmen II

2020-09-01

Suggestions

Sporda Öğrenmeve Öğretme IV
İnce, Mustafa Levent (null, 2020-01-01)
Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin ...
Sporda Biyo-Gruplama
Söğüt, Mustafa (2018-12-01)
Children born in the same calendar year may vary in their growth and maturational status. These possible discrepancies can cause disadvantages especially for the young athletes who physically mature late and lead many talented ones to withdraw from sport at an early age. Scientists dealing with these issues, in collaboration with practitioners, introduce a new approach. This approach is called “bio-banding”. Bio-banding is the process of grouping young athletes according to their attributes related with gro...
Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8 14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2016-08-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa ve arkadaşları 2012 tarafından geliştirilen “Pozitif Gençlik Gelişimi Ölçek Paketi”nin PGG Positive Youth Development Measurement Framework for Sport Türkçe formunun anlaşılırlık ve içerik açısından çocuk ve genç yaştaki sporculara uygunluğunun değerlendirilmesidir. Farklı yaşlardan yarışma amacıyla spor yapan 12 sporcu 8 – 14 yaş; 5 kız, 7 erkek ile “zihinsel görüşme”ler cognitive interview yapılmıştır. Beş farklı ölçek içeren PGG ölçek paketi ile, çocuk ve genç yaştaki sporcul...
Spor Bilimlerine Giriş
Kirazcı, Sadettin (null, 2017-01-01)
Citation Formats
I. Hürmeriç Altunsöz, Sporda Öğrenme ve Öğretmen II. 2020.