Kömür Yatağı Gazı Nedir Tehlike mi yoksa Enerji Kaynağı mı

2014-12-15

Suggestions

Kömür ocaklarındaki uzun ayaklarda tabaka denetimi sorunlarının ve tavan, taban hareketlerinin inclenmesi
Paşamehmetoğlu, Günhan; Bilgin, Aydın; Ünal, Erdal; Karpuz, Celal; Kara, Ahmet(1980)
Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının giderilmesi için yeni bir sorbent geliştirilmesi
Atımtay, Aysel(1999-06-01)
Bu çalışmada, stabilize edilmiş silika taşıyıcı malzeme üzerine çinko, demir ve vanadyum it çözeltilerinin emdirilmesiyle Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemlerinde sıcak desülfurizasyonu amacıyla kullanılmak üzere bir sorbent geliştirilmiştir. Aynı zamanda vanadyum eklenmesinin sonuçlarını daha iyi analiz edebilmek amacıyla sadece çinko ve demir oksit yüklenerek çinko ferrit sorbentleri hazırlanmıştır. Hazırlanan sorbentler kimyasal ve fiziksel analizlere tabi tutulmuştur. Daha sonra $H_2S, N_2 ve H_...
Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi
Atımtay, Aysel; Aksoy, Ayşegül(1994)
Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş ...
Numerical modeling of groundwater flow at a coal exploration site in Eskişehir – Turkey
Kılıç, Hatice; Yazıcıgil, Hasan; Department of Geological Engineering (2016)
Numerical groundwater models are useful tools for the evaluation of the complex groundwater systems in the pre-feasibility phase of the mining activities. They can be used to simulate three-dimensional groundwater system and its interaction with these activities. The purpose of this study is to develop conceptual and numerical models of the groundwater flow and evaluate the impact of preliminary dewatering of a coal exploration site in Eskişehir, Turkey. In this study, conceptual model including calculation...
Kömür Bazlı Sentez Gazlardan Alternatif Dizel Yakıt Üretimi
Doğu, Timur(2008-12-31)
DMEgeleceğin dizel yakıtı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada sentez gazından DME üretimi için katalizör geliştirilmesi ve bu katalizörlerin aktivite testlerinin yapılması planlanmaktadır. Katalizör olarak mezogözenekli ve Cu temelli katalizörler sentezlenecektir. DME sentez çalışmaları için yeni bir reaksiyon düzeneği kurulacaktır.
Citation Formats
Ç. Sınayuç, “Kömür Yatağı Gazı Nedir Tehlike mi yoksa Enerji Kaynağı mı,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82773.