Kömür Bazlı Sentez Gazlardan Alternatif Dizel Yakıt Üretimi

DMEgeleceğin dizel yakıtı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada sentez gazından DME üretimi için katalizör geliştirilmesi ve bu katalizörlerin aktivite testlerinin yapılması planlanmaktadır. Katalizör olarak mezogözenekli ve Cu temelli katalizörler sentezlenecektir. DME sentez çalışmaları için yeni bir reaksiyon düzeneği kurulacaktır.