İklim Değişirken Kent ve Kentleşme

2018-04-28
Küresel ısınma ve iklim değişikliği günümüzün en önemli çevresel sorunlarının başında gelmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde, her iki sorunun giderek büyüyeceğini ve insan yaşamı ile yerleşmeleri üzerinde olumsuz etkiler yapacağını göstermektedir. Bu çerçevede, 2012 yılı itibariyle bağlayıcılık dönemi sona eren Kyoto Protokolünün yerine geçmek üzere hazırlanan ve 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşmasına, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışının 2OC’nin altında tutulması hedefinin konulması önemlidir. Anlaşmaya taraf ülkelerin, 2OC hedefi ile uyumlu emisyon azaltım katkıları taahhüt etmelerinin sağlanması durumunda, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle özellikle mali ve teknik açılardan baş edebilmemiz mümkün olabilecektir
Citation Formats
O. Balaban, “İklim Değişirken Kent ve Kentleşme,” presented at the 2023 Türkiye’si Sempozyumu, (26 - 28 Nisan 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72860.