Dehşet yönetimi kuramı üzerine bir derleme A review on terror management theory

Download
2015-01-01
Doğulu, Canay
Sakallı, Nuray
Bu makalenin amacı, psikoloji yazınında önemli bir yer edinmiş olan Dehşet Yönetimi Kuramı (DYK; Greenberg, Pyszczynski ve Solomon, 1986; Solomon, Greenberg ve Pyszczynski, 2004) üzerine yapılan çalışmaları derleyerek yazına kuramla ilgili Türkçe bir kaynak kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ele alınan bu derleme makalesi, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, DYK temel sayıltıları, hipotezleri ve yöntemiyle açıklanmıştır. İkinci bölümde, kuramın çalışıldığı başlıca alanlar ve edinilen bulgulara dair fikir vermesi için örnek çalışmalardan bahsedilmiştir. Bu bölümde, DYK konusunda yapılan çalışmalar dört ana alt başlık altında toplanarak özetlenmiştir. Bunlar “Dehşet yönetiminde olumsuz yollarla baş etme: Gruplar arası ilişkiler üzerine DYK çalışmaları”, “Dehşet yönetiminde olumlu yollarla baş etme: Yardım etme, yakın ilişkiler ve sağlık üzerine DYK çalışmaları”, “Uygulamalı alanlara odaklanan DYK çalışmaları” ve “Bireysel ve kültürel farklılıklara odaklanan DYK çalışmaları” şeklinde sunulmuştur. Üçüncü bölümde, Türkiye’de yapılan DYK çalışmaları özetlenmiştir. Son bölümde ise, DYK’nın temel sayıltıları özetlenerek kuramın farklı ülkelerden araştırmacılarca, farklı deneysel desenler ve farklı araştırma örneklemleriyle çalışılmasının önemine değinilmiştir.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

A Terror management perspective to system justification in disaster context: the case of earthquakes in Turkey
Doğulu, Canay; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2017)
There is a growing body of research that attests to study system justification theory from an applied perspective to understand how system justification processes operate in various social issues including disasters. This thesis aims to contribute to this line of research by addressing system justification in disaster context from a terror management perspective in the case of earthquakes in Turkey. The aim was to explore the social cognitive processes underlying perceptions of and reactions to earthquakes ...
A Reconsideration of the problem of universals
Eyim, Ahmet; Grünberg, David; Department of Philosophy (2012)
This study aims at investigating the problem of universals, which is one of the most venerable issues in the history of philosophy. The problem of universals emerges from the ontological status of properties and relations; i.e., the existence and nature of properties and relations. It can be defined as the problem of how two or more different objects can have the same property or how a property can be a part of different things. The problem of universals consists of not a single problem but rather a network...
Rational choice theory: its merits and limits in explaining and predicting cultural behavior
Kılınç Adanalı, Yurdagül; Turan, Şeref Halil; Department of Philosophy (2016)
The main goal of this dissertation is to examine whether instrumental rationality can predict and explain successfully human behavior in all walks of life. I have chosen Rational Choice Theory and Public Choice Theory as the focus of my investigation, since they are considered as the best models of instrumental rationality in philosophy and social sciences, and in particular in economics and politics. To see their merits and to determine their limits, I have applied Rational Choice Theory and Public Choice ...
Psychology of uncertainty: the roots of uncertainty reduction
Küçükkömürler, Sane; Özkan, Türker; Department of Psychology (2019)
The widespread effect of uncertainty led researchers in psychology literature to examine this concept. Different conceptualizations and different theories pointed to specific properties of psychological processes under uncertainty. In this thesis, a new comprehensive model was proposed. According to the model, perceived uncertainty creates a discomfort and level of the discomfort determines responses toward uncertainty. It was expected to find generalization responses under low discomfort and high discomfor...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
Citation Formats
C. Doğulu and N. Sakallı, “Dehşet yönetimi kuramı üzerine bir derleme A review on terror management theory,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 33–47, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82913.