İzmir-Balıkesir transfer zonu ile Kuzey Anadolu fay zonu’nun jeodinamik ilişkisine dair yeni yaklaşımlar

2017-10-28
Sümer, Ökmen
Kaymakcı, Nuretdin
Uzel, Bora
Özkaymak, Çağlar
Stoıca, Marıous
Kouwenhoven, Tanja
Langereıs, Cor
Citation Formats
Ö. Sümer et al., “İzmir-Balıkesir transfer zonu ile Kuzey Anadolu fay zonu’nun jeodinamik ilişkisine dair yeni yaklaşımlar,” presented at the Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı ( 26 - 28 Ekim 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.atag.itu.edu.tr/dosya/ATAG21bildiriozleri.pdf.