Anısal Bellek Süreçleri

2016-12-31
Bu çalışma, bellek güçlendirmede etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Liste gücü etkisi (list-stregth effect) bellekte güçlendirilen öğelerin zayıf öğeler üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, liste uzunluğu etkisi (list-length effect) çalışılan listeye eklenen öğelerin daha sonraki hatırlama üzerindeki etkisi olarak tanımlanmıştır. Bu iki etki mevcut bellek modellerinin test edilmesi açısından bellek literatüründe önem kazanmıştır. Önerilen çalışma bu iki etkinin birbirileri ile olan etkileşimini araştırmayı planlamaktadır. Çalışmanın sonuçları mevcut bellek modellerinin sınanmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Citation Formats
A. Kılıç Özhan, “Anısal Bellek Süreçleri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62056.