Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması

2017-05-26
Programlama ve kodlama eğitimi son zamanlarda konuşulan ve erken eğitim seviyelerinde uygulanması tartışılan bir konu haline gelmiştir. Algoritmaların basamaklı çözüm üretiminde kullanılması ve öğrencilerin düşüncelerini kod bağımsız ya da küçük kod parçalarını kullanarak sistematik olarak açıklaması programlama konusunda önemlidir. Bu çalışmanın amacı, tecrübe seviyeleri düşük, orta ve ileri şeklinde sınıflandırılan öğrencilerin zihensel süreçlerinin, verilen bir programlama sorusu için sözde kod (pseudocode) oluşturmalarındaki farklılıklarını araştırmaktır. Sözde kod kişilerin programlama dili, kodu ve komutu kullanmadan düşüncelerini genel kelimelerle anlattığı bir algoritma biçimidir. Çalışmada öğrencilere verilen bir soruda onların zihninde oluşan bilişsel süreçleri ortaya çıkarmak için bilişsel etnografi (cognitive ethnography) tercih edilmiştir. Çalışmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (CEIT) bölümünden üç lisans öğrencisi katılmış olup katılımcılar kartopu örneklemi (snowball sampling) ile alan uzmanlarının önerileri sonucu seçilmiştir. Çalışmada kullanılan soru alan uzmanları ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler, video kaydı, yüksek sesle düşünme, retrospektif inceleme, gözlem ve belge analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların karar verme ve soru içinde var olan basamakları tamamlama sürelerinde, takip ettikleri yollarda, soruyu ele alış biçimlerinden kaynaklı soruya yönelik bakış açıları, çözümlerinde farklılıklar gözlemlenmiştir. Üniversite seviyesinde yapılan bu çalışma sonucunda, lise ve orta okul seviyesinde programlama ve kodlama eğitimine yönelik öneriler verilmiştir.

Suggestions

Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
Yıldırım, İbrahim Soner; Aslan, Orhan; Doğan, Sibel(2018-12-31)
Günümüzde kodlama eğitimi ve eğitim kademelerine entegre edilmesi konusu gittikçe önem kazanmaktadır. Kodlama eğitimi hali hazırda lise ve üniversite düzeyinde yerini alırken, artık ilkokul ve ortaokul seviyelerinde de uygulanması planlanmaktadır. Fakat kodlama eğitimi verilirken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu derslerin nasıl verilmesi gerektiği, öğrencilerin bu eğitimle nasıl başa çıkacağı ve verilecek kodlama eğitiminde öğrencilerin ne tür süreçlerden geçeceği bilinmemektedir. Bu sürece ...
Sözel Bellek Performansının Nicelenmesi Ve Frontal İzdüşümü
Özkurt, Tolga Esat(2014-12-31)
İşleyen bellek (working memory) sözel, görsel ve mekansal bilgilerin kısa süreli olarak kayıt altına alındığı ve kullanılabildiği bellek sistemidir. İnsan beyni uygun şekilde uyarıldığında hafızası ‘yanlış’ olarak yönlendirilebilmektedir. Projenin temel amacı kısa süreli yanlış ve doğru bellek performansının bellek yoğunluğuna bağlı olarak frontal bölgelerdeki etkinliğini fNIR (functional near-infrared spectroscopy – işlevsel kızılötesi ışık tayf ölçümü) nörogörüntüleme modalitesi kullanarak nicelemektir. ...
Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-05-18)
Günümüzde bilgisayar kullanımı yaygın olarak klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu kullanım, fiziksel temas kullanılarak, farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki fare imlecinin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşlarına basılması suretiyle veya sanal klavye kullanılarak dokunmatik yüzey ile temas sağlanması...
Molecular dynamics modelling of gold atomic force microscopy tips on multilayer graphene
Maden, Cem; Toffoli, Hande; Department of Physics (2020-9)
Simultaneously with the developing industry, nanotribological properties of nanoscale materials, especially in the fields of friction and lubrication, have been the subject of growing research. Interactions between materials are usually analyzed with modified atomic force microscopy (AFM) devices using lateral force measurement and topographic imaging techniques. Thanks to its superior physical and chemical properties, graphene has remained influential in the industry, including its use as a lubricant. Dire...
Güvenlik dışı uygulamalarda imge içinde bilgi saklama
Alatan, Aydın A.; Koz, Alper; Esen, Ersin; Yılmaz, Ayhan(2003)
Güvenlik dışı bilgi saklama uygulamaları olarak görsel verinin kendisi ile ilgili bilgiler saklanarak zenginleştirilmesi, gezgin kanallarda gürbüz video iletimi sırasında oluşan hataların saklı bilgiler yardımıyla onarılması ve eski kodlama standartlarının daha iyi görsel kalite sağlayabilmesi için iyileştirici bilgileri bitdizilerinin içine saklama yaklaşımları önerilmiş ve deneyler yardımıyla performansları gözlenmiştir. Bu uygulamalarda kullanılmak üzere insan görme sistemi özelliklerinden odaklama ve za...
Citation Formats
S. Doğan, O. Aslan, and İ. S. Yıldırım, “Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83993.