Güvenlik dışı uygulamalarda imge içinde bilgi saklama

Download
2003
Alatan, Aydın A.
Koz, Alper
Esen, Ersin
Yılmaz, Ayhan
Güvenlik dışı bilgi saklama uygulamaları olarak görsel verinin kendisi ile ilgili bilgiler saklanarak zenginleştirilmesi, gezgin kanallarda gürbüz video iletimi sırasında oluşan hataların saklı bilgiler yardımıyla onarılması ve eski kodlama standartlarının daha iyi görsel kalite sağlayabilmesi için iyileştirici bilgileri bitdizilerinin içine saklama yaklaşımları önerilmiş ve deneyler yardımıyla performansları gözlenmiştir. Bu uygulamalarda kullanılmak üzere insan görme sistemi özelliklerinden odaklama ve zamansal kontrast duyarlılıklarını dikkate alan üç özgün metod geliştirilmiş, kafes kodlama nicemleme kullananan diğer bir özgün bilgi saklama metodu önerilerek, bütün metodların literatürdeki benzer yaklaşımlara göre daha iyi performansları deneyler yardımıyla gösterilmiştir.
Citation Formats
A. A. Alatan, A. Koz, E. Esen, and A. Yılmaz, “Güvenlik dışı uygulamalarda imge içinde bilgi saklama,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpJek13PT0.