Mühendis olmaya adım adım: çocuk evleri örneklemi

2019-04-12
Aydın, Ganime
Saka, Mehpare
Çakıroğlu, Jale
Ibiş Ercihan, Ezgi
Ozansak Topcu, Yeşim
Saruhan, Vildan
Özok Bulut, Nefise
Yörükoğlu Özbay, İmran
Korkmaz, Devran
Yenilikçi, girişimci, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, bilgi toplumu, teknoloji, sosyal medya, dijitalleşme 21. yüzyılın ülkeler arası ekonomik rekabette öne çıkan kavramlardır. Özellikle teknolojik alandaki yeniliklerin ekonomiye yansıması boyutunda özellikle uzak doğu ülkelerinin öne çıkması ülkelerin eğitim sistemlerinde bir takım yeniliklere gitmesini zorlayan bir faktör olmuştur. Bu bağlamda, öğrencilerin erken yaştan itibaren yaratıcı, yenilikçi, problem çözen, eleştirel düşünen, teknoloji okuryazarı, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri gelişmiş olarak yetiştirilmesini amaçlayan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitim modeli öne çıkmıştır. Bir ülkenin ekonomik büyümesini, küresel rekabetini, yenilikçi özelliğini ve yaşam standartlarının artmasını sağlayabilecek geleceğin popüler mesleklerinin STEM alanındaki mesleklerin olacağı araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. STEM alanlarındaki mesleklere sahip bireylerinde sosyo–ekonomik düzeyi yüksek yaşam standardına sahip oldukları da dünya çapında bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bu araştırmada, dezavantajlı grupta bulunan çocuk evlerinde kalan ilkokul 4 ve ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıfa devam 60 öğrenciyle gerçekleşen STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) pratiklerinin öğrencilerin mühendislik tasarım süreçlerine, STEM tutumlarına ve gelecekteki meslek tercihlerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Mühendis Olmaya Adım Adım” projesi kapsamında gerçekleşmiştir. Uygulamalar okul dışı ortamlarda fen ve mühendislik alanlarında uzman eğitmenler tarafından gerçekleşmiştir. 8 hafta sonunu içeren araştırma sorgulamaya dayalı ve grup çalışması şeklinde gerçekleşen uygulamalarda inşaat, uzay, kimya, yazılım, elektrik-elektronik, biyomedikal, tekstil, ziraat, makine, çevre mühendisliği ve mimarlık etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma da veri kaynağı olarak ön test ve son test olarak kullanılan STEM Tutum Ölçeği (Aydın, Saka, Guzey, 2017), mühendislik bilgi ölçeği (Aydın, Saka, Guzey, 2018) ve öğrenci hikâyeleri, proje değerlendirme formları kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları değerlendirme aşamasındadır
Citation Formats
G. Aydın et al., “Mühendis olmaya adım adım: çocuk evleri örneklemi,” presented at the Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (2019), İzmir, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://2019.fmgtegitimikongresi.com/dosyalar/files/ozetler_v3.pdf.