Türkiye’de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri

2016-01-01

Suggestions

Evaluating Rail Passengers Sector in Turkey
Ekici, Üsame; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2022-1)
With the rapid development of railways in Turkey, the research of railway passenger demand forecasting has gained much importance in the recent years. Passenger demand forecasting for transport services is essential for better management and better resource planning. In this study, a time-series-model was established using Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method and then a regression model was formed to forecast the intercity railway passenger flow in Turkey. The daily passenger...
Türkiye’de Gelir Dağilımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları
Dayıoğlu Tayfur, Meltem ( İletişim Yayınevi, 2012-12-01)
Türkiye’de Okul Öncesi Dönemdeki Motor Beceri Uygulamaları
MÜLAZIMOĞLU BALLI, ÖZGÜR; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2022-01-01)
Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (null; 2016-11-01)
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine ...
Türkiye’nin Afet Yönetimi: Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (Palme Yayın Dağıtım, 2018-01-01)
Citation Formats
Y. Kondakçı, M. Zayim Kurtay, and H. H. Şenay, Türkiye’de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri. 2016, p. 361.