İnşaat Projeleri için bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi

2014-11-08
Bilgin, Gözde
Yildiz,, Ae
Erol, Huseyin
Dikmen Toker, İrem
Birgönül, Mustafa Talat
Ozorhon, Beliz
Proje portföy yönetimi, projelerin tekil olarak yönetilmesi yerine portföy içerisinde bir arada yönetilmesinin hedeflendiği bir yönetim biçimidir. Portföy yönetimi şirketlerin stratejik hedefleri doğrultusunda proje seçimlerini yapmasını ve projelerini bu hedefler doğrultusunda yönetmelerini sağlamaktadır. Projeler şirket stratejisine katkısı ile portföydeki yerini almakta ve mevcut kaynaklar stratejiler doğrultusunda projeler arasında paylaştırılmaktadır. Böylelikle stratejiye uygun ve kaynakların daha verimli kullanıldığı bir proje portföyü elde edilmektedir. Ancak proje portföy yönetimi çok etkenli ve kapsamlı bir değerlendirme sürecini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu alanda çeşitli amaçlara hizmet edecek portföy yönetim araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat sektörü açısından bakıldığında, portföy yönetimi odaklı çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. İnşaat projelerinin karmaşık, değişken, çok ortaklı ve koşullara duyarlı yapısı düşünüldüğünde; bu alanda geliştirilebilecek proje portföy yönetimine yardımcı bir aracın önemi artmaktadır. Bunun yanı sıra portföy yönetiminde projeler arası ilişkilerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar henüz geliştirilme aşamasındadır. Dolayısıyla bu çalışmada, inşaat projeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve proje portföy yönetim sürecine dahil edilmesini sağlayacak, portföyün nasıl yönetilmesi gerektiğine dair yönlendirme yapabilecek akıllı ve dinamik bir aracın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
G. Bilgin, Yildiz, H. Erol, İ. Dikmen Toker, M. T. Birgönül, and B. Ozorhon, “İnşaat Projeleri için bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi,” Antalya, Türkiye, 2014, p. 363, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84234.