1980 Sonrası Türkiye’xxde Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikası

2017-04-07

Suggestions

1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi
Erdil, Erkan (2017-12-01)
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 1980 sonrası gelişimini ve bu dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleşen dönüşüm sürecini irdelenecektir. Bu süreçte bazı sistemik iyileştirmelere gözlemlenmekle birlikte, mevcut yapısal sorunların bir kısmının sürdüğü görülmektedir. Bu bağlamda yapısal sorunlar ortaya konacak ve bu sorunlarla nasıl mücadele edilebileceği de irdelenecektir. Sanayileşme sürecinde geciken Türkiye için çağın şartları doğrultusunda Kalkınma Planları ve diğer BTY Pol...
1980 Sonrası Türk İmalat Sanayinin Gelişme Dinamikleri Üzerine Gözlemler
METİN ÖZCAN, KIVILCIM; Voyvoda, Ebru; YELDAN, ALP ERİNÇ (2000-11-01)
Construction of 'new worker' in the post 1980 Turkey: an analysis of discourse of Türk-İş, Hak-İş and Disk
Deli, Volkan; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2010)
This study aims at understanding the discursiveness of Türk-İş, Hak-İş and DİSK against the neoliberal policies textually and discursively shaped by the governments and employers in the years between 1980 and 2003 in Turkey. In this sense, Norman Fairclough's critical discourse analysis and Laclau and Mouffe's discourse theory constitute the theoretical framework of this study. In this theoretical perspective, this study analyzes discourses of the labor confederations in four historical moments called Janua...
1980 Sonrasında Konut Üretimindeki Gelişmeler
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu yazıda Türkiye'deki konut üretiminde 1980 sonrasında görülen nitel ve gelişmeler inceleniyor. Ekonominin 1970'li yılların ilk yarısında girdiği krizin ve 1978 yandan itibaren uygulamaya konulan önlemler paketlerinin konut sektörü üzerinde büyük etkileri olmuştur. Konut sektörünün bu süreçteki davranışları çeşitli aşamalarda farklılıklar göstermiştir. 1980 yılma kadar giderek artan konut arz ve talebi, 1980 yılında yürürlüğe giren istikrar programlarının ardından hızla daralmıştır. Derin bir krize giren k...
The unionization (Problems) concieved by journalists in the post-1980 mediascape in Turkey
Arslantaş, Selma; Tılıç, L. Doğan; Department of Media and Cultural Studies (2009)
The 1980s as a decade is characterized by the proliferation of new information and communication technologies as well as the expansion of US-led economic policy following the economic depression of the 1970s. Deregulation, privatization and the withdrawal of the state from many areas due to the disintegration of the welfare state model were all common all around the world. All these significant changes affected the structure of the labour market, the work organization and the framework for the employment re...
Citation Formats
E. Erdil, “1980 Sonrası Türkiye’xxde Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikası,” presented at the VI. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu (5 - 07 Nisan 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84808.