Öğrencilerin Matematik Öğrenimini Desteklemede Başlat-Keşfet-Tartış Örneği

2019-04-28
Özdoğan, Sinem Sözen
Akyüz, Didem
28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (25 - 28 Nisan 2019)

Suggestions

Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği
Bakar Çörez, Ayşegül; Tüzün, Hakan; Çağıltay, Kürşat (2008)
Bu araştırmanın amacı, örgün eğitimdeki derslerde eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Ankara ilindeki özel bir İlköğretim okulunun 6. sınıfında Sosyal Bilgiler dersini alan 24 öğrenci ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun ortamını beğendikleri ve böyle bir ortamın Sosyal Bilgiler dersinde destekleyici olarak kullanılmasının onların derse olan motivasyonlarını a...
Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Kağnıcı, Dilek Yelda; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir...
An Investigation of students‘ homework self-regulation and teachers‘ homework practices s
Taş, Yasemin; Sungur Vural, Semra; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Education (2013)
This study investigated Grade 7 students’ Science and Technology homework self-regulation in relation to science achievement and teachers’ homework practices. This was a nationwide study; 8318 seventh grade students and 344 Science and Technology teachers in Turkey participated. Participating students completed Student Homework Scale and Science Achievement Test while their Science and Technology teachers responded to the items in Teacher Homework Scale. Hierarchical Linear Modeling (HLM) analyses were cond...
Öğrencilerin Ödevle İlgili Öz Düzenleme Becerilerinin Ve Öğretmenlerin Ödev Uygulamalarının Araştırılması.
Sungur, Semra(2011-12-31)
Birçok eğitimci ödevin, okul içi etkinlikleri bütünleyici etkiye sahip olduğuna inanmakta (Cooper, 2007) ve öğrencilerine ödev vermektedir. Ödev, öğrencilerin günlük rutinlerinin önemi bir kısmını oluşturmakta, öğrenciler okul dışındaki zamanlarının kayda değer bir kısmında ödev yönetimine ve ödevlerini tamamlamaya ayırmaktadırlar (Cooper & Valentine, 2001). Ancak daha önce de değinildiği gibi, öğretmenler arasında ödev konusunda birbirinden farklı uygulamalar (Trautwein ve diğerleri, 2009), öğrencinin ödev...
Teachers' expectations from an educational portal : identifiying contributing factors
Öztürk, Serap; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2005)
This study explores the in-service teachers̀ expectations from an educational portal which is being developed by the Ministry of National Education. This is a descriptive survey study that examined the factors which contribute to teachers̀ expectations from an educational portal. Data were obtained 130 teachers (37 primary and 90 secondary school teachers) in Eskisehir province. Sampling was convenience thus the findings of this study could only be generalized to teachers who work at the central province of...
Citation Formats
S. S. Özdoğan and D. Akyüz, “Öğrencilerin Matematik Öğrenimini Desteklemede Başlat-Keşfet-Tartış Örneği,” Ankara, Türkiye, 2019, p. 1133, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84943.