Hide/Show Apps

Öğrencilerin Ödevle İlgili Öz Düzenleme Becerilerinin Ve Öğretmenlerin Ödev Uygulamalarının Araştırılması.

Birçok eğitimci ödevin, okul içi etkinlikleri bütünleyici etkiye sahip olduğuna inanmakta (Cooper, 2007) ve öğrencilerine ödev vermektedir. Ödev, öğrencilerin günlük rutinlerinin önemi bir kısmını oluşturmakta, öğrenciler okul dışındaki zamanlarının kayda değer bir kısmında ödev yönetimine ve ödevlerini tamamlamaya ayırmaktadırlar (Cooper & Valentine, 2001). Ancak daha önce de değinildiği gibi, öğretmenler arasında ödev konusunda birbirinden farklı uygulamalar (Trautwein ve diğerleri, 2009), öğrencinin ödevden farklı etkilenmelerine yol açmaktadır (Epstein & Van Voorhis, 2001; Trautwein ve diğerleri, 2006). Öğretmenlerin ödev verme uygulamaları ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır Önerilen bu çalışma, ödev konusunu öğrenci ve öğretmen boyutundan ele almayı amaçlamaktadır. Öğrenci boyutunda, ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji ödevlerini yaparken kullandıkları öz-düzenleme becerileri, ödevlerini yapmaktaki erteleme davranışları, ödevlerin niteliği ve öğretmenlerinin ödevleri konusunda sağladıkları geri-bildirim hakkındaki algıları ve Fen ve Teknoloji dersi başarısı arasındaki ilişki incelenecektir. Veriler, geliştirilen öğrenci ve öğretmen anketleri uygulanarak toplanacaktır. Önerilen çalışmanın, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji ödevlerini yaparken kullandıkları öz-düzenleme becerileri ve ödevlerle ilgili erteleme davranışları ile ilgili bilgi sağlayacağı, bu değişkenlerin ödevlerin niteliği, öğretmenin sağladığı geri bildirim ve Fen ve Teknoloji başarısı ile olan ilişkisine ışık tutacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin ödevle ilgili görüşleri ve uygulamaları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Öğretmenlerin ödev konusundaki yeterlilikleri hakkında bilgi sağlayacağı düşünülen araştırma sonuçlarının, öğretmenler, program geliştirme uzmanları ve öğretmen yetiştirme programlarına geri bildirim sağlayarak Fen ve Teknoloji ödevlerinin ekinliğinin arttırılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.