Öğrencilerin Ödevle İlgili Öz Düzenleme Becerilerinin Ve Öğretmenlerin Ödev Uygulamalarının Araştırılması.

2011-12-31
Birçok eğitimci ödevin, okul içi etkinlikleri bütünleyici etkiye sahip olduğuna inanmakta (Cooper, 2007) ve öğrencilerine ödev vermektedir. Ödev, öğrencilerin günlük rutinlerinin önemi bir kısmını oluşturmakta, öğrenciler okul dışındaki zamanlarının kayda değer bir kısmında ödev yönetimine ve ödevlerini tamamlamaya ayırmaktadırlar (Cooper & Valentine, 2001). Ancak daha önce de değinildiği gibi, öğretmenler arasında ödev konusunda birbirinden farklı uygulamalar (Trautwein ve diğerleri, 2009), öğrencinin ödevden farklı etkilenmelerine yol açmaktadır (Epstein & Van Voorhis, 2001; Trautwein ve diğerleri, 2006). Öğretmenlerin ödev verme uygulamaları ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır Önerilen bu çalışma, ödev konusunu öğrenci ve öğretmen boyutundan ele almayı amaçlamaktadır. Öğrenci boyutunda, ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji ödevlerini yaparken kullandıkları öz-düzenleme becerileri, ödevlerini yapmaktaki erteleme davranışları, ödevlerin niteliği ve öğretmenlerinin ödevleri konusunda sağladıkları geri-bildirim hakkındaki algıları ve Fen ve Teknoloji dersi başarısı arasındaki ilişki incelenecektir. Veriler, geliştirilen öğrenci ve öğretmen anketleri uygulanarak toplanacaktır. Önerilen çalışmanın, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji ödevlerini yaparken kullandıkları öz-düzenleme becerileri ve ödevlerle ilgili erteleme davranışları ile ilgili bilgi sağlayacağı, bu değişkenlerin ödevlerin niteliği, öğretmenin sağladığı geri bildirim ve Fen ve Teknoloji başarısı ile olan ilişkisine ışık tutacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin ödevle ilgili görüşleri ve uygulamaları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Öğretmenlerin ödev konusundaki yeterlilikleri hakkında bilgi sağlayacağı düşünülen araştırma sonuçlarının, öğretmenler, program geliştirme uzmanları ve öğretmen yetiştirme programlarına geri bildirim sağlayarak Fen ve Teknoloji ödevlerinin ekinliğinin arttırılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Suggestions

An investigation of incidental vocabulary acquisition in relation to learner proficiency level and word frequency
Tekmen, Elisabeth Anne Ferrell; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2003)
Research into vocabulary acquisition in recent years has found that incidental learning represents an important component of acquiring a second language lexicon. However, it is not yet clear how learner proficiency level or frequency of a word in a text affect incidental acquisition. This study examines the relationship between learners' acquisition of vocabulary through reading and their level of proficiency, and between acquisition and the frequency of words in a text. The subject group was comprised of 9...
Odtü.'de Öğretim Üyelerinin Ve Doktora Öğrencilerinin Doktora Yeterlilik Sınavı Alğılarının İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2010-12-31)
Doktora programının gereklerinden birisi olan yeterlilik sınavı, doktora öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için başarılı olmaları gereken bir aşamadır. Yeterlilik sınavı, programdan programa değişmekle birlikte, genellikle doktora dersleri bittikten sonra ve tez çalışmasına başlamadan önce alınan bir sınavdır. Uygulamada çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle yazılı sınav, sözlü sınav ve yazılı ödev gibi aşamalar içermektedir. Her programın yeterlilik komitesi bu aşamaların nasıl olacağı i...
Öğrencilerin Öğrenmesini ve Katılımını Zenginleştirmek Amacıyla Kullanılan Bir Çevrimiçi Etkileşimli Öğrenme Aracı:H5P
Bakay, Şenol; Çevik, Rafet; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çağıltay, Kürşat; Alptekin, Funda (2021-11-01)
Çevrimiçi Etkileşimli Etkinlikler, COVID-19 salgını sonrasında eğitim kurumlarının uzaktan öğrenme ve öğretim stratejilerine daha fazla yönelmek durumunda kalmasıyla daha önemli hale geldi. Uzaktan eğitim, eğitim dünyası içerisinde hâlihazırda oldukça popüler olmasına rağmen yüz yüze eğitimin yokluğundaki öğrenme eksiklerini mümkün olduğunca telafi etmek için ek geliştirmelere ihtiyaç duymuştur. ODTÜ, COVID-19 pandemisinden önce de sağlam bir çevrimiçi öğrenme alty...
Öğretmen adaylarının fen öğretimi özyeterliklerinin üstbilişsel öğrenme yönelimleri ve üstbilişsel özdüzenleme ile yordanması
KIRBULUT, ZÜBEYDE DEMET; Kondakçı, Esen (2017-07-01)
Bu calismanin amaci ustbilissel ogrenme yonelimleri ve ustbilissel ozduzenlemenin fen bilgisi ogretmen adaylarinin fen ogretimi ozyeterliklerini ne derecede yordadigini arastirmaktir. Calismaya farkli universitelerin egitim fakultelerinde ogrenim gormekte olan 224 fen bilgisi ogretmen adayi katilmistir. Veriler Fen Bilgisi Ogretimine Yonelik Inanclar Olcegi, Ozyeterlik ve Ustbilissel Ogrenme Yonelimleri Olcegi ve Ogrenmede Gudusel Stratejiler Anketi kullanilarak toplanmistir. Verilerin analizinde asamali co...
Öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışları ve öğrencilerin psikolojik uyum ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri
Yıldırım, Ali; Gülmez, Gülçin(2017-12-31)
Bu projeninamacı, öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışlarının belirlenmesini ve bu davranışların öğrencilerin psikolojik uyumları ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma soruları: · • Öğrencilerde kabul algısını yaratan öğretmen davranışları nelerdir?• Öğrencilerde red algısını yaratan öğretmen davranışlarının nelerdir/• Öğrencilerde kabul-red algısı, psikolojik uyumlarını ne şekilde etkilemektedir?• Öğrencilerde kabul-red algısı, öğrenme süreçlerini n...
Citation Formats
S. Sungur, “Öğrencilerin Ödevle İlgili Öz Düzenleme Becerilerinin Ve Öğretmenlerin Ödev Uygulamalarının Araştırılması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61466.