Kimlik ve Yoksunluk: Ana Muhalefet Partisi Destekçileri Örnekleminde Senaryolar Yardımıyla Aşırı Grup-Yanlısı Davranışları İnceleme

2018-11-17
Özdemir, Fatih
Özkan, Türker
Amaç: Mevcut çalışma, neden bazı kişiler iç-grup üyeleri için kendi yaşamını feda etmeye razı olma gibi aşırı grup-yanlısı davranışlarda bulunuyor sorusunu anlamlandırmayı ve sosyal kimlik, kimlik kaynaşımı ve göreli yoksunluk kuramlarını kullanarak kişilerin yerel iç-grup (Cumhuriyet Halk Partisi destekçileri), geniş iç-grup (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları) ve yerel dış-gruplar (Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi destekçileri) ile ilişkilerini birey ve grup seviyelerinde incelemeyi hedeflemektedir. Yöntem: Araştırmaya, kendini Cumhuriyet Halk Partisi destekçisi olarak tanımlayan ve yaş ortalaması 24.72 (SS = 4.86) olan 219 kadın ve 101 erkek toplam 320 kişi katılmıştır. Katılımcılar, gruplar arası farklı durumları yansıtan 8 senaryoyu ve grup özdeşleşmesi, sözlü kimlik kaynaşımı, birey-temelli / grup-temelli göreli yoksunluk ve göreli yoksunluk kaynaşımı ölçümlerini yanıtlamıştır. Bulgular: Bulgular, araştırma değişkenleri arasında anlamlı sistematik ilişkiler olduğunu desteklemiştir. Kimlik kaynaşımı ve göreli yoksunluk kaynaşımı değişkenleri yerel iç-grup ve geniş iç-grup yararına sergilenen aşırı davranışlarda bulunma eğilimini pozitif olarak yordamıştır. Dış-grup özdeşleşmesi ve birey-temelli/grup-temelli yoksunluk değişkenleri ise aşırı grup-yanlısı davranışları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Tartışma: Araştırma, aşırı grup-yanlısı davranışları açıklayan kuramsal bir çerçeve sunması ve birey ve grup seviyelerinin birbirini destekleyen süreçler olduğunu göstermesinin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi destekçilerinin diğer siyasi partilere ilişkin yaklaşımını yansıtması yönüyle de önemlidir.
Citation Formats
F. Özdemir and T. Özkan, “Kimlik ve Yoksunluk: Ana Muhalefet Partisi Destekçileri Örnekleminde Senaryolar Yardımıyla Aşırı Grup-Yanlısı Davranışları İnceleme,” presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi (15 - 17 Kasım 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85159.