Yarı İletken Yapıların ve Işığın Programlanması

2016-12-16

Suggestions

Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Optimal wind bracing systems for multi-storey steel buildings
Uslu, Cafer Harun; Sarıtaş, Afşin; Department of Civil Engineering (2009)
Two types of connection are generally considered in the design of steel structures in practice. These are classified as completely rigid (moment) and simple (shear) connections. In theory, completely rigid connections can not undergo rotation and simple connections can not transfer moment. However, in reality rigid connections have a relative flexibility which makes them to rotate and simple connections have some reserve capacity to transfer moments. In many modern design specifications, this fact is realiz...
Modeling of nonlinear behavior of steel beam to column semi-rigid connections with 3-d solid finite elements
Azap, Nurettin Murat; Sarıtaş, Afşin; Department of Civil Engineering (2013)
In steel structural systems, beam to column connections are usually assumed either rigid or pinned in practice. In reality rigid connections have some flexibility and shear connections have some rigidity incorporated in their real behavior with significant nonlinearity included, as well; thus this behavior results into the categorization of some connections as semi-rigid. Beam to column connection regions contain one or more of the following components: angles, plates, welds, and bolts. Understanding the ph...
Yarı rijit bağlantılı çelik çerçeve yapıların titreşim özelliklerinin modellenmesi
Özel, Halil Fırat; Sarıtaş, Afşin; Tasbahjı, Tayseer (null; 2015-10-14)
Yarı-rijitbağlantıların varlığı çelik çerçeve yapıların titreşim frekanslarını ve mod şekillerini önemli oranda etkileyebilmektedir. Bu tip yapılara etkiyen deprem yüklerinin doğru olarak tespit edilebilmesi içinse yarı-rijit çerçevelerin titreşim özelliklerinin doğru olarak modellenebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bu amaca yönelik olarak karma formülasyon çerçeve elemanısunulacaktır. Bu elemanın türetimiüç alanlı Hu-Washizu-Barr ilkesine dayanmaktadır. Elemanın tutarlı kütle matris...
Seismic performance evaluation and analysis of steel structures with semi-rigid connections
Ön, Selim; Balkaya, Can; Department of Aerospace Engineering (2004)
At the design stage, column-beam connections of steel structures are assumed as fully rigid or as hinges, and the design is completed with these assumptions. On the other hand, in practice, steel column-beam connections show neither fully rigid nor fully hinge behaviour, and the characteristic behaviour of the connections lies between these two special cases. Performing realistic calculation of these forces and knowing the behaviour of structures close to reality will decrease life and goods losses to the m...
Citation Formats
E. Yüce, “Yarı İletken Yapıların ve Işığın Programlanması,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85379.