Türkiye’de Ev İçi Üretim Değeri

1997-01-01

Suggestions

Türkiye’de Genetik ve Genomik Test Raporlamadaki Güncel Durum
Şık, Ayhan Serkan; Aydın Son, Yeşim; Aydınoğlu, Arsev Umur; Soysal, Ergin (2018-09-11)
Dünyada ve Türkiye’deki “Elektronik Sağlık Kayıtları”nda (ESK) kullanılan güncel standartların büyük kısmı, genetik ve genomik verinin, uluslararası kabul edilebilir şekilde kaydedilip paylaşılmasına olanak sağlamamaktadır. Öncelikle klinik bilgilerin ve tanının raporlaması ve kodlamasına odaklanmış olan Elektronik Sağlık Kayıtları, genetik testler için uluslararası standartlarda kodlama yapısı barındırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve geri ödeme sistemine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında k...
Türkiye’de İl Düzeyinde Teknoloji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Erdil, Erkan (2020-09-10)
Türkiye de Müzik Üretimi
Çakmur, Barış ( İletişim Yayınları, 2002-10-01)
Search And Determinants of Job Search Intensity In Turkey
Taşcı, Hacı Mehmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
There are a few numbers of studies on job search behavior of unemployed individuals in the developing countries. The purpose of the present study is to examine the personal, household and labor market characteristics on the job search intensity of Turkish unemployed individuals. For this aim we use individual data obtained from the Household Labor Force Surveys of 2000 and 2001. The analyses are carried out for the full data as well as by considering residence dimension. The results indicate that urban resi...
Türkiye’nin Değişen Yerleşme Sistemini İzmir Üzerinden Tartışmak
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe (2021-05-20)
Son dönemde yerleşme sistemi küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle beraber coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle önemli derecede değişmiştir. Kent ve kır arasındaki farklar kaybolurken idari sınırlar kentsel veya kırsal alanları tanımlamak için yetersiz kalmıştır. Yerleşme kademelenmesi anlamını yitirmeye başlamış ve şehir– kasaba– bucak– köy gibi merkez bölünmeleri birleştirilerek bölge ölçeğinde metropoliten alanlar oluşturulmuştur. Kentsel büyüme, özellikle son dönemde kentsel yayılma ve adem-i ...
Citation Formats
E. Erdil and M. Dayıoğlu Tayfur, Türkiye’de Ev İçi Üretim Değeri. 1997.