Türkiyede Kadın Çalışanların Cinsel Taciz Algıları: Kültüre Özgü Algı Boyutları.

2004-09-09

Suggestions

Türkiye de Biyoteknoloji Gen Mühendisliği Çalışmalarında Düzenleyici Kuralların belirlenmesi
(1999-01-01)
Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi
Demirci, Sinem; Cengizoğlu, Seçil (null; 2016-09-30)
Erken çocukluk dönemindeki tecrübeler, beyin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, bilimle erken yaşta tanışma, çocukların beyin gelişimini ve bilime olan ilgisini etkilemektedir. Bu sebeple, okul öncesi dönemde hazırlanmış iyi bir fen eğitimi, hem çocukların gelecekteki akademik başarısı hem de toplumların bilimsel okur-yazar bireylere sahip olması açısından önemlidir. Mevcut çalışmanın amacı, ulusal alanyazınında okul öncesi dönemde fen eğitimi kapsamında yayınlanmış çalışmaları incelemek v...
Türkiye' de yayılan karasinek toplumları arasında eşeysel izolasyon ve genetik farklılaşmalar üzerinde çalışmalar
Bozcuk, Nihat; Kence, Aykut; Yazgan, Şevki(1981-03-15)
Policy landscape in Turkey on school bullying an exploration of main issues and shortcomings from a socio-ecological perspective
Adıkutlu, Osman; Gündüz Hoşgör, Ayşe.; Department of Sociology (2019)
This thesis argues – and will seek to demonstrate that – policy implementations regarding violence and bullying against children in Turkey are still far from being adequate. Despite the improvements, Turkey still fares poor in relation to the aspirations of the international standards. There exist significant gaps to be addressed and fulfilled in overall understanding of violence, in legislation and implementation at school settings. Within the framework of this observation, the thesis, by adopting a socio-...
Impact of social solidarity networks on illegal abortion experiences of young adults in turkey: A mixed methods study
Esengen, Sinem; Hoşgör, Hatice Ayşe; Department of Gender and Women's Studies (2021-9)
This thesis aims to investigate young adults’ experiences of abortion. Based on a mixed-methods research, this study will have a quantitative section where the data from the Turkish Demographic and Health Survey 2018 (TDHS-2018) will be aggregated and analyzed, and a qualitative section that will interview young adults about their induced abortion experiences. The focus of the study is to explore the effects of young adults' social bonds during their experiences of induced abortion. First, as the thesis wil...
Citation Formats
Y. Toker, “Türkiyede Kadın Çalışanların Cinsel Taciz Algıları: Kültüre Özgü Algı Boyutları.,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85840.